Kiến thức Google Analytics

Theo dõi cuộn chuột (Scroll) bằng Google Analytics 4

Bạn biết rằng tính năng theo dõi cuộn tích hợp trong Google Analytics 4 chỉ theo dõi khi ai đó cuộn xuống dưới mốc 90% chiều cao của trang. Nhưng bạn muốn theo dõi cuộn ở các ngưỡng khác như 25%, 50%, thì trong bài này tôi sẽ chỉ cho bạn cách triển khai tính năng theo dõi cuộn chuột bằng Google Analytics 4

Video hướng dẫn về tính năng theo dõi cuộn trong GA4

Lưu ý: Giao diện GA4 có chút thay đổi kể từ khi quay video này.

Hai phương pháp theo dõi thao tác cuộn trong GA4

Có thể bạn đã nghe nói rằng Google Analytics 4 có mô hình dữ liệu linh hoạt hơn nhiều so với các phiên bản trước đó. Nhưng với sự linh hoạt cao sẽ có trách nhiệm lớn hơn. Vì vậy, bạn phải quyết định trước cách đặt tên và cấu trúc các sự kiện cuộn của mình. Chủ yếu có hai cách tiếp cận:
 • Một cuộn tên sự kiện có thông số percent_scrolled (phương pháp này dựa trên nội dung đo lường nâng cao đang theo dõi)
 • Tên sự kiện duy nhất cho mỗi ngưỡng cuộn, ví dụ: scroll_25, scroll_50, scroll_75, scroll_90 (hoặc bất kỳ phân loại tương tự nào khác). Trong trường hợp này, không cần phải có tham số percent_scrolled vì chúng ta đã có thể thấy nó trong danh sách các sự kiện.
BẠn nên chọn cái nào?
Cách tiếp cận đầu tiên (cuộn tên sự kiện+percent_scrolled ) yêu cầu đăng ký một thứ nguyên tùy chỉnh (nếu bạn muốn xem thứ nguyên đó trong Looker Studio) và bạn có thể có tối đa 50 thứ nguyên tùy chỉnh cho mỗi thuộc tính GA4. Nếu bạn sắp đạt đến giới hạn, tùy chọn này có thể không phù hợp với bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ muốn sử dụng thứ nguyên trong giao diện GA4 thì sẽ có thứ nguyên “percent_scrolled” được tích hợp sẵn cho điều đó.
Cách tiếp cận thứ hai (tên sự kiện duy nhất cho từng ngưỡng cuộn, ví dụ: scroll_25, scroll_50). Giải pháp này thuận tiện hơn một chút trong các báo cáo như khám phá lộ trình, nhưng nếu bạn quyết định chọn 10 ngưỡng, điều đó có nghĩa là có 10 tên sự kiện khác nhau trong danh sách báo cáo. Điều đó có thuận tiện cho bạn không?
Vì vậy, tùy bạn quyết định chọn phương án nào.

Tắt tính năng theo dõi cuộn tự động trong GA4

Vì chúng tôi sẽ định cấu hình tính năng theo dõi cuộn tùy chỉnh bằng Google Analytics 4 nên bạn không cần phải bật tính năng theo dõi gốc. Chúng tôi đang nắm quyền kiểm soát!
Trong Google Analytics, hãy chuyển đến Quản trị viên -> Luồng dữ liệu -> Chọn luồng dữ liệu web của bạn. Sau đó nhấp vào Biểu tượng bánh răng…
và tắt tính năng theo dõi cuộn. Nhấp lưu.

Định cấu hình Trình kích hoạt cuộn

Mặc dù Google Tag Manager có khả năng theo dõi cuộn nhưng chúng bị tắt theo mặc định.
Đi tới Google Tag Manager -> Trình kích hoạt -> Mới -> Độ sâu cuộn và nhập các cài đặt sau:
Nếu muốn, bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm hoặc áp dụng các chỉnh sửa khác. Cấu hình bạn thấy ở trên là cấu hình phổ biến nhất.
Lưu trình kích hoạt.

Bật các biến cuộn

Mặc dù chúng tôi chỉ cần một biến cuộn trong thiết lập này, bạn có thể bật tất cả các biến đó trong vùng chứa (sẽ không có bất kỳ tác động tiêu cực đáng kể nào đến hiệu suất trang của bạn). Đi tới Biến -> Định cấu hình (trong phần Biến tích hợp ) và bật tất cả các biến liên quan đến cuộn:

Định cấu hình thẻ sự kiện GA4

Bây giờ, đã đến lúc định cấu hình thẻ sự kiện GA4 để gửi sự kiện cuộn. Nếu bạn chưa tạo thẻ Google mới, hãy bắt đầu bằng cách điều hướng đến Thẻ -> Mới -> Google Analytics -> Thẻ Google . Nhập ID thẻ của bạn (còn gọi là ID đo lường) vào hộp và cài đặt cuối cùng sẽ trông như thế này.
Khi bạn đã tạo thẻ Google trong Google Tag Manager, đã đến lúc bạn chọn phương pháp bạn sẽ triển khai:
 • Một sự kiện cuộn với tham số phần percent_scrolled ?
 • Nhiều tên sự kiện cuộn (một tên cho mỗi ngưỡng) và không có thông số liên quan đến cuộn tùy chỉnh.

Tùy chọn số 1: Một sự kiện cuộn có tham số

Trong Google Tag Manager, hãy chuyển đến Thẻ -> Mới -> Google Analytics -> Sự kiện GA4 và nhập các cài đặt sau.
Ở đây, chúng tôi đang tuân theo quy ước đặt tên của Đo lường nâng cao. Mỗi khi khách truy cập vượt qua một ngưỡng cuộn nhất định (được định cấu hình trong trình kích hoạt cuộn của bạn), thẻ sự kiện này sẽ kích hoạt và cùng với sự kiện cuộn, bạn cũng sẽ gửi thông số tùy chỉnh Percent_scrolled .
Nếu bạn muốn sử dụng thông số percent_scrolled trong báo cáo thì sẽ có thứ nguyên Phần trăm cuộn mặc định.
Khi bạn bắt đầu gửi các sự kiện cuộn, bạn sẽ bắt đầu thấy chúng trong báo cáo của mình trong vòng 24-48 giờ.

Tùy chọn 2: Nhiều tên sự kiện (một tên cho mỗi ngưỡng cuộn)

Nếu bạn quyết định sử dụng phương pháp này, hãy chuyển đến Thẻ -> Mới ->> Google Analytics > Sự kiện GA4 và nhập các cài đặt sau (có trong Google Tag Manager):
Ở đây, chúng tôi đang sử dụng cùng một biến Ngưỡng độ sâu cuộn nhưng lần này, nó được chèn vào tên sự kiện. Vì vậy, nếu khách truy cập cuộn qua ngưỡng 25%, tên của sự kiện sẽ là Scroll_25. Nếu là 50% – Scroll_50 , v.v.

Kiểm tra mọi thứ và xuất bản

Bây giờ, hãy kiểm tra mọi thứ. Trong Google Tag Manager, hãy nhấp vào nút Xem trước ở góc trên bên phải. Sau đó nhập URL của trang web nơi bạn sẽ kiểm tra tính năng theo dõi cuộn và nhấp vào Bắt đầu.
Sau khi được chuyển hướng đến trang web của bạn, hãy cuộn xuống (ít nhất là dưới ngưỡng 50%).
Sau đó quay lại chế độ Xem trước (đảm bảo bạn đang kiểm tra vùng chứa hiện tại của mình).
Và bạn sẽ thấy ít nhất hai sự kiện “Độ sâu cuộn (Scroll Depth)” ở chế độ xem trước. Nhấp vào bất kỳ tùy chọn nào trong số đó và kiểm tra xem thẻ sự kiện GA4 của bạn có được kích hoạt hay không. Sau đó kiểm tra một cái khác:
Bạn cũng có thể nhấp vào thẻ, sau đó chuyển sang Giá trị và xem loại dữ liệu nào đã được gửi tới Google Analytics.
Và bây giờ, chúng ta phải kiểm tra xem GA4 có thực sự nhận được dữ liệu hay không. Trong Google Analytics, hãy truy cập DebugView (nó nằm ở Admin > Debugview ). Nếu có nhiều thiết bị, bạn sẽ phải tìm thiết bị của mình (ở góc trên bên trái của DebugView).
Nếu mọi thứ được định cấu hình chính xác, bạn sẽ bắt đầu thấy các sự kiện cuộn hoặc scroll_xx. Bạn có thể nhấp vào chúng và kiểm tra xem những thông số nào khác đã được gửi cùng với nó.
Trong ảnh chụp màn hình bên dưới, bạn sẽ thấy sự kiện sẽ trông như thế nào bằng cách làm theo cách tiếp cận đầu tiên.
Nếu mọi thứ đều ổn, hãy đi tới Google Tag Manager, nhấp vào GỬI ở góc trên bên phải rồi XUẤT BẢN.

Báo cáo theo dõi cuộn trong Google Analytics 4

Sau khi bắt đầu cuộn theo dõi trong Google Analytics 4, bạn phải đợi tối đa 24-48 giờ để xem dữ liệu trong báo cáo thông thường.
Bạn sẽ thấy các sự kiện cuộn mới trong danh sách Báo cáo -> Tương tác > Sự kiện (trên thanh bên trái).
Nếu bạn nhấp vào sự kiện đó, bạn sẽ thấy một số biểu đồ bổ sung về nó.
Nếu bạn muốn xem dữ liệu cuộn trên một trang cụ thể trên trang web của mình, bạn có thể truy cập Explore -> Free Form và thực hiện một số cấu hình bổ sung.

Cấu hình 1: Nếu bạn sử dụng một tên sự kiện cuộn + bạn muốn phân tích thao tác cuộn trên một trang

Trong cột Biến của Khám phá, nhấp vào biểu tượng dấu cộng bên cạnh Thứ nguyên (Dimensions) .
 • Tìm và thêm thứ nguyên Phần trăm cuộn (theo mặc định, thứ nguyên này có sẵn trong giao diện GA4).
 • Ngoài ra, hãy thêm thứ nguyên Đường dẫn trang
Sau đó, trong cột Cài đặt tab , thêm thứ nguyên Phần trăm cuộn trong phần Hàng .
Không để lại gì trong phần Cột .
Trong phần Giá trị , thêm Người dùng đang hoạt động và Số lượng sự kiện.
Trong phần Bộ lọc, thêm hai bộ lọc:
 • Tên sự kiện khớp chính xác với cuộn
 • Và nếu bạn muốn thu hẹp đến một trang cụ thể, bạn có thể nhập một bộ lọc khác có Đường dẫn trang chứa xxxxx (ví dụ: /pages/contact-us/). Hãy nhớ rằng Đường dẫn Trang không chứa tên miền. Bạn có thể xem ví dụ về Đường dẫn trang trong GA4 -> Tương tác -> Trang và màn hình (sau đó chuyển sang Đường dẫn trang và Lớp màn hình phía trên bảng).
Sau đó, báo cáo có thể trông giống như thế này:
Trong báo cáo này, bạn có thể xem có bao nhiêu người trên một trang cụ thể đã đạt đến ngưỡng cuộn nhất định.

Cấu hình 2: Nếu bạn sử dụng một tên sự kiện cuộn + phân tích nhiều trang

Trong cột Biến của Khám phá, hãy nhấp vào biểu tượng dấu cộng bên cạnh Thứ nguyên.
 • Tìm và thêm thứ nguyên Phần trăm cuộn (đây là thứ nguyên GA4 tích hợp sẵn).
 • Ngoài ra, hãy thêm thứ nguyên Đường dẫn trang
Sau đó, trong cột Cài đặt tab , thêm thứ nguyên Đường dẫn trang trong phần Hàng . Chọn để hiển thị 25 hàng (hoặc thậm chí nhiều hơn).
Thêm thứ nguyên Phần trăm cuộn (Percent Scrolled) trong phần Cột
Trong phần Giá trị , thêm Số lượng sự kiện.
Trong phần Bộ lọc, thêm các bộ lọc sau:
 • Tên sự kiện khớp chính xác với cuộn
 • Percent Scrolled không khớp chính xác (not set) (nếu điều này làm phiền bạn và không có nhiều sự kiện đáp ứng tiêu chí này. Nếu không, bạn nên xác định và khắc phục vấn đề “not set”.).
Sau đó, báo cáo có thể trông giống như thế này:

Cấu hình 2: Nếu bạn sử dụng nhiều tên sự kiện cuộn + phân tích một trang

Nếu bạn quyết định sử dụng các sự kiện riêng biệt cho từng ngưỡng cuộn (ví dụ: scroll_25, scroll_50, v.v.), thì đây là báo cáo mẫu mà bạn có thể tạo cho một trang cụ thể.
Trong cột Biến của Khám phá, hãy nhấp vào biểu tượng dấu cộng bên cạnh Thứ nguyên. Tìm và thêm thứ nguyên Đường dẫn trang rồi Áp dụng nó.
Sau đó, trong cột Cài đặt tab , thêm thứ nguyên Tên sự kiện trong phần Hàng .
Không để lại gì trong phần Cột .
Trong phần Giá trị , thêm Người dùng đang hoạt độngSố lượng sự kiện.
Trong phần Bộ lọc, thêm các bộ lọc sau:
 • Tên sự kiện chứa cuộn (nếu tên sự kiện của bạn là scroll_25, scroll_50 , v.v.). Bằng cách đó, chúng tôi sẽ khớp tất cả các sự kiện cuộn bất kể tên sự kiện đầy đủ.
 • Và nếu bạn muốn thu hẹp đến một trang cụ thể, bạn có thể nhập một bộ lọc khác có Đường dẫn trang chứa xxxxx (ví dụ: /pages/contact-us/). Hãy nhớ rằng Đường dẫn Trang không chứa tên miền. Bạn có thể xem ví dụ về Đường dẫn trang trong GA4 > Tương tác > Trang và màn hình (sau đó chuyển sang Đường dẫn trang và Lớp màn hình phía trên bảng).
Sau đó, báo cáo có thể trông giống như thế này:
Ở đây, chúng tôi thấy có bao nhiêu người dùng đã cuộn qua 25%, 50% và các ngưỡng khác trên một trang cụ thể của trang web.

Cấu hình 2: Nếu bạn sử dụng nhiều tên sự kiện cuộn + phân tích nhiều trang

Trong cột Biến của Khám phá, hãy nhấp vào biểu tượng dấu cộng bên cạnh Thứ nguyên. Tìm và thêm thứ nguyên Đường dẫn trang rồi Áp dụng nó.
Sau đó, trong cột Cài đặt tab , thêm thứ nguyên Đường dẫn trang trong phần Hàng . Chọn để hiển thị 25 hàng (hoặc thậm chí nhiều hơn).
Thêm thứ nguyên Tên sự kiện trong phần Cột
Trong phần Giá trị , thêm Số lượng sự kiện.
Trong phần Bộ lọc, thêm bộ lọc sau: Tên sự kiện chứa cuộn.
Sau đó, báo cáo có thể trông giống như thế này:
Tại đây, bạn có thể xem các trang “được cuộn nhiều nhất” của mình và mức độ thả xuống thay đổi như thế nào trên mỗi ngưỡng.

Kết luận

Vậy là bài viết này đã hướng dẫn bạn hai cách tiếp cận để theo dõi cuộn chuột bằng Google Analytics. Hãy để lại bình luận nếu có bất kì thắc mắc nào nhé.

Nguồn tài liệu dịch: https://www.analyticsmania.com/post/scroll-tracking-with-google-analytics-4-and-google-tag-manager/
5/5 - (100 bình chọn)
Xem thêm  Tìm hiểu chuyên sâu về Google Analytics 4

Nguyễn Đức Hòa

Mình là Hòa. Mình là người viết những bài viết trên Blog này và Founder tại X3Sales.vn. Với kinh nghiệm 7+ năm nghiên cứu chuyên sâu về Google Ads. Và những chia sẻ của mình trên Website này đều là những trải nghiệm khi mình triển khai các chiến dịch với Google. Mong rằng sẽ giúp ích nhiều cho bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button