Kiến thức Google Tag Manager

Hướng dẫn sử dụng Trình kích hoạt “Bộ tính giờ” trên Google Tag Manager

Bạn đang tìm cách kích hoạt một tập lệnh theo dõi hoặc cửa sổ bật lên cụ thể sau độ trễ 20 giây? Nếu câu trả lời của bạn là Có, thì trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng trình kích hoạt “Bộ tính giờ” trên Google Tag Manager.

Trình kích hoạt Bộ tính giờ Google Tag Manager là gì?

Timer Trigger là một loại trình kích hoạt để kích hoạt sau một khoảng thời gian nhất định đã trôi qua trên trang web.
Các cách sử dụng phổ biến nhất của Bộ tính giờ là gửi sự kiện từ Google Analytics sau X giấy hoặc trì hoãn kích hoạt thẻ cho đến khi bạn có thể chắc chắn hơn rằng yêu cầu không đồng bộ đã xảy ra.

Tạo Trình kích hoạt Bộ tính giờ Google Tag Manager

Để bắt đầu, bạn phải có tài khoản Google Tag Manager và các quyền cần thiết để chỉnh sửa vùng chứa GTM trên trang web của bạn. Đi tới Trình kích hoạt -> Mới -> Cấu hình trình kích hoạt -> Bộ hẹn giờ và nhập các cài đặt sau.
 • Tên sự kiện: Điều này cho phép bạn tùy chỉnh tên sự kiện GTM đẩy tới Data Layer. Điều này hữu ích nhất khi bạn muốn kích hoạt nhiều bộ hẹn giờ trên cùng một trang.
 • Khoảng thời gian: Tại đây, bạn có thể chỉ định số mili giây sẽ trôi qua giữa mỗi lần kích hoạt trình kích hoạt này. Nhập 10000 nếu bạn muốn kích hoạt thời gian sau 10 giây.
 • Giới hạn: Tùy chọn này cho phép bạn chọn số lần kích hoạt sẽ kích hoạt trước khi dừng.
 • Bạn nên giới hạn bộ hẹn giờ để chỉ kích hoạt trên các trang cụ thể bằng tùy chọn “Bật khi nào”. Bạn sẽ cần phải cung cấp một số điều kiện đã có khi Google Tag Manager được tải lần đầu tiên, chẳng hạn như Đường dẫn trang bằng /home-page/ hoặc điều gì đó tương tự.
 • Cuối cùng, bạn có thể quyết định kích hoạt thẻ trên tất cả các bộ hẹn giờ hay chỉ những bộ hẹn giờ cụ thể. Tôi đã sử dụng Tất cả bộ tính giờ.
 • Nhấn lưu.
Trình kích hoạt hẹn giờ mẫu có thể trông như thế này (kích hoạt một lần sau 10 giây trên tất cả các trang)

Điều gì xảy ra trong Data Layer?

Sau khi tạo trình kích hoạt hẹn giờ, hãy bật chế độ Xem trước và gỡ lỗi GTM, đồng thời điều hướng đến cửa sổ mới với trang web bạn đang làm việc. (để kiểm tra cách hoạt động của trình kích hoạt).
Sau khi bảng điều khiển xem trước và gỡ lỗi xuất hiện, hãy đợi bộ hẹn giờ kích hoạt.
Mẹo chuyên nghiệp của Captain Obvious: nhằm mục đích thử nghiệm, hãy tạo bộ hẹn giờ kích hoạt sau 10 giây (hoặc thậm chí ít hơn). Nếu bạn đặt nó ở chế độ kích hoạt sau 60 giây (hoặc hơn), bạn sẽ phải đợi quá lâu và phiên gỡ lỗi của bạn sẽ trở nên cực kỳ nhàm chán.
Sau khi chờ 10 giây, sự kiện gtm.timer xuất hiện ở phía bên trái của khung.
Nhấp vào nó và điều hướng đến tab Lớp dữ liệu. Bạn sẽ thấy một loạt các tham số khác nhau.
Mỗi khi trình kích hoạt hẹn giờ kích hoạt, nó sẽ đẩy một tập hợp dữ liệu cụ thể lên Data Layer:
 • gtm.timerId : Số nhận dạng duy nhất cho bộ hẹn giờ. Mỗi bộ đếm thời gian bạn có trên trang có một ID khác nhau.
 • gtm.timerEventNumber : Số bộ hẹn giờ được kích hoạt trên trang hiện tại.
 • gtm.timerInterval : Giá trị bạn đặt trong tùy chọn Khoảng thời gian khi tạo bộ hẹn giờ.
 • gtm.timerStartTime : Dấu thời gian khi bộ hẹn giờ bắt đầu lần đầu tiên
 • gtm.timerCurrentTime : Dấu thời gian của lần kích hoạt bộ tính giờ gần đây nhất.
 • gtm.timerElapsedTime : Thời gian tính bằng mili giây kể từ khi bộ hẹn giờ bắt đầu.
Điều đáng chú ý về Google Tag Manager là bạn có thể tìm nạp bất kỳ tham số nào từ Data Layer và biến nó thành một biến.
Nếu muốn biết số sự kiện (lần lặp nào của trình kích hoạt hẹn giờ vừa hoàn thành), bạn có thể tạo biến Data Layer gtm.timerEventNumber
Sau khi bạn tạo biến này:
 • Làm mới Chế độ P&D và điều hướng đến tab có trang web bạn hiện đang làm việc.
 • Chờ cho bộ hẹn giờ kích hoạt.
 • Sau đó nhấp vào sự kiện và đi tới tab “Biến” của khung Xem trước và Gỡ lỗi. Những gì bạn sẽ thấy đó là biến mới được tạo của bạn dlv – gtm.timerEventNumber.
Điều này có nghĩa là khi bạn đặt đồng hồ hẹn giờ kích hoạt mỗi phút, gửi một thẻ sự kiện GA4 cụ thể. Thẻ đó gửi thông tin về số lượng trình kích hoạt được kích hoạt liên quan đến sự kiện đó với sự trợ giúp của biến dlv – gtm.timerEventNumber.
Tương tự, nếu muốn thu thập các chi tiết bổ sung như gtm.timerCurrentTime hoặc gtm.timerElapsedTime, bạn có thể thực hiện theo lộ trình tương tự bằng cách tạo các biến Data Layer cho chúng.
Kết quả, thẻ sự kiện GA4 của bạn có thể trông như thế này:
Lưu ý:time_cycle là một thông số tùy chỉnh nên bạn cần phải đăng ký thông số này làm thứ nguyên tùy chỉnh trong GA4

Các trường hợp sử dụng của Trình kích hoạt bộ tính giờ

Nếu bạn vẫn đang tìm kiếm ý tưởng để tính năng kích hoạt bộ tính giờ có thể hữu ích thì đây là một số gợi ý cho bạn.

Trì hoãn cửa sổ bật lên email

Tôi sử dụng loại trình kích hoạt bộ tính giờ này để trì hoãn cửa sổ bật lên email và tiện ích màu xanh lam yêu cầu khách truy cập đăng ký.

Kết hợp với trình kích hoạt khác (thông qua Trigger Group)

Google Tag Manager cũng cho phép bạn kết hợp nhiều trình kích hoạt thành một trình kích hoạt lớn. Nếu TẤT CẢ các điều kiện của trình kích hoạt được đáp ứng trên cùng một trang thì nhóm trình kích hoạt sẽ được kích hoạt và các thẻ được liên kết sẽ kích hoạt.
Ví dụ: sẽ hợp lý khi kích hoạt thẻ khi khách truy cập dành ít nhất 60 giây trên trang của bạn và cuộn ít nhất 50% chiều cao trang. Nếu bạn muốn thực hiện tương tự, đây là cách thực hiện.
Hãy bắt đầu với việc tạo trình kích hoạt cho trường hợp sử dụng này. Trình kích hoạt hẹn giờ sẽ kích hoạt sau 60 giây, giống như trong ảnh chụp màn hình bên dưới.
Bây giờ, hãy tiếp tục kích hoạt độ sâu cuộn. Nhấp vào Mới và chọn biến “Độ cuộn sâu” từ các tùy chọn. Nhập các cài đặt sau:
Bây giờ chúng ta cần tạo nhóm kích hoạt. Bấm vào Mới và chọn Nhóm kích hoạt (Trigger Group) .
Bây giờ hãy chọn trình kích hoạt sẽ được thêm vào.
Đó là tất cả những gì bạn cần làm để tạo nhóm kích hoạt!
Hãy tạo một thẻ GA4 để gửi sự kiện engagement_user đến Google Analytics khi nhóm trình kích hoạt được kích hoạt, tức là đáp ứng cả hai điều kiện.
Kiểm tra nó ở chế độ Xem trước và Gỡ lỗi. Bạn sẽ thấy nó xuất hiện như thế này.
Ngoài ra, hãy xác nhận rằng sự kiện đã được chuyển tới GA4 bằng cách xem màn hình DebugView.
Hãy nhớ rằng, bạn có thể định cấu hình độ cuộn sâu và bộ hẹn giờ tùy thuộc vào mục đích trang web của bạn. Đây chỉ đơn giản là cách để làm điều đó.

Bắt đầu kích hoạt bộ hẹn giờ sau một cú nhấp chuột

Nếu bạn muốn đồng hồ hẹn giờ bắt đầu khi người dùng thực hiện điều gì đó (ví dụ: nhấp chuột), bạn sẽ cần sử dụng thẻ HTML tùy chỉnh với mã tùy chỉnh. Đây là mã:
<script> (function() { // CHANGE THESE THREE: var eventName = 'custom.timer'; // The event name that is pushed into dataLayer var interval = 5000; // The interval in milliseconds var limit = 1; // The number of times the timer fires // OTHER SETTINGS: var timerNumber = 1; var startTime = new Date().getTime(); var fireTimer = function() { var timeNow = new Date().getTime(); window.dataLayer.push({ 'event' : eventName, 'custom.timerCurrentTime' : timeNow, 'custom.timerElapsedTime' : timeNow - startTime, 'custom.timerStartTime' : startTime, 'custom.timerEventNumber' : timerNumber, 'custom.timerId' : timerId, 'custom.timerInterval' : interval, 'custom.timerLimit' : limit }); timerNumber += 1; if (limit < timerNumber) { window.clearInterval(timerId); } }; var timerId = window.setInterval(fireTimer, interval); })(); </script>
Nó thực hiện khá giống với bộ kích hoạt hẹn giờ. Sự khác biệt là bạn có thể sử dụng bất kỳ trình kích hoạt nào để kích hoạt thẻ HTML tùy chỉnh này như gửi biểu mẫu, v.v.
Ví dụ: Hiển thị cửa sổ bật lên 10 giây sau khi khách truy cập nhấp vào CHIA SẺ bên dưới bài viết của bạn.
Và đừng quên chỉnh sửa khoảng thời gian (var interval) và giới hạn (var limit) trong tập lệnh ở trên để phù hợp với nhu cầu của bạn.

Kết luận

Mặc dù trình kích hoạt bộ tính giờ khá cơ bản nhưng nó là một trong những thứ bắt buộc trong Google Tag Manager. Trình kích hoạt này khá dễ sử dụng và cho phép bạn trì hoãn một thẻ nhất định trong khoảng thời gian cụ thể.

Nguồn tài liệu dịch: https://www.analyticsmania.com/post/timer-trigger-google-tag-manager/
5/5 - (100 bình chọn)
Xem thêm  Hướng dẫn sử dụng Hotjar và Google Tag Manager

Nguyễn Đức Hòa

Mình là Hòa. Mình là người viết những bài viết trên Blog này và Founder tại X3Sales.vn. Với kinh nghiệm 7+ năm nghiên cứu chuyên sâu về Google Ads. Và những chia sẻ của mình trên Website này đều là những trải nghiệm khi mình triển khai các chiến dịch với Google. Mong rằng sẽ giúp ích nhiều cho bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button