Kiến thức Google Analytics

Cách loại trừ lưu lượng truy cập nội bộ trong Google Analytics 4

Khi triển khai Google Analytics 4, bạn cũng đang theo dõi các hoạt động tương tác sự kiện của chính mình. Điều đó càng trở thành vấn đề lớn hơn khi làm việc với một doanh nghiệp lớn hơn. Mỗi lượt truy cập sự kiện do nhân viên thực hiện có thể sẽ làm sai lệch dữ liệu của bạn. Nhưng đừng lo lắng, điều này có thể khắc phục được vì bạn có thể loại trừ lưu lượng truy cập nội bộ trong Google Analytics 4. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách loại trừ lưu lượng truy cập nội bộ trong Google Analytics 4.

Video Hướng Dẫn

Giới hạn của bộ lọc lưu lượng truy cập nội bộ trong Google Analytics 4

Nếu bạn đã từng cố gắng loại trừ lưu lượng truy cập trong Google Analytics 4, bạn có thể tìm thấy các trang giải thích cách sử dụng bộ lọc lưu lượng truy cập nội bộ. Bạn có thế đi đến Quản trị viên -> Luồng dữ liệu -> Luồng dữ liệu X -> Định cấu hình cài đặt thẻ -> Hiển thị tất cả -> Xác định lưu lượng truy cập nội bộ, sau đó bạn nhập địa chỉ IP của mình.
Sau đó, đi tới Quản trị viên -> Cài đặt dữ liệu -> Bộ lọc dữ liệu -> Lưu lượng truy cập nội bộ và đặt thành Active.
Bạn đã loại trừ lưu lượng truy cập nội bộ của mình dựa trên địa chỉ IP. Nhưng có một nhược điểm.
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn loại trừ lưu lượng truy cập nội bộ của mình (bao gồm cả của riêng bạn) nhưng khi gỡ lỗi quá trình thiết lập GA/GTM, bạn vẫn muốn thấy chính mình trong DebugView của GA4? Với thiết lập hiện tại của bạn, điều đó là không thể. Bạn sẽ không nhìn thấy chính mình trong DebugView.

Cách Lưu lượng truy cập nội bộ hoạt động

Khi bạn xác định lưu lượng truy cập nội bộ (trong thiết lập thẻ của Luồng Dữ liệu), mã theo dõi Google Analytics 4 (được hoạt động trong trang web của bạn) bắt đầu thêm một tham số tt=internal để yêu cầu. Tham số này có nghĩa là “loại truy cập” hay traffic_type.
Bộ lọc truy cập lưu lượng nội bộ mặc định (có thể được tìm thấy trong Quản trị -> Thiết lập dữ liệu -> Bộ lọc dữ liệu) được định cấu hình để loại trừ tất cả các lần truy cập chứa thông số Traffic_type=internal (còn gọi là tt=internal). Và nó sẽ làm điều sso nếu bạn thiết lập bộ lọc thành “Active”

Cảnh báo người dùng gắn thẻ phía máy chủ GTM

Có vẻ như tính năng loại trừ lưu lượng truy cập nội bộ tích hợp trong GA4 không hoạt động bình thường khi gắn thẻ phía máy chủ GTM. Thông số traffic_type=internal không được thêm vào yêu cầu GA4 nếu trước tiên yêu cầu được gửi đến thiết lập phía máy chủ của bạn.
Điều này có nghĩa là bạn cần phải tự xây dựng logic loại trừ trong máy chủ GTM (ví dụ: đặt thẻ không kích hoạt nếu địa chỉ IP của người dùng khớp/chứa một số giá trị.

Phương pháp 1: Loại trừ lưu lượng truy cập nội bộ bằng địa chỉ IP

Bước 1: Xác định địa chỉ IP nội bộ của bạn

Trong Google Analytics 4, đi đến Quản trị -> Luồng dữ liệu và chọn luồng website của bạn.
Sau đó, nhấp vào “Định cấu hình thẻ”
Nhấp “Show all” và chọn “Xác định truy cập nội bộ”. Bạn có thể tạo quy tắc truy cập nội bộ mới ở đây.
Bạn có thể tạo quy tắc riêng biệt cho mỗi IP nếu bạn làm việc với nhiều IP. Hoặc bạn có thể tạo một biểu thức chính quy và nhiều địa chỉ IP ở đó,
Bạn luôn có thể nhập “nội bộ” vào trường giá trị Traffic_type để đơn giản hóa mọi thứ. Sau đó, chỉ cần có một bộ lọc Lưu lượng truy cập nội bộ trong Cài đặt dữ liệu của thuộc tính GA của bạn là đủ.
Nếu bạn không biết địa chỉ IP của bạn, nhấp vào liên kết bên phải.

Bước 2: Tạo bộ lọc nhà phát triển trong GA4

Bạn có thể thắc mắc sự khác biệt giữa bộ lọc dành cho nhà phát triển và bộ lọc lưu lượng truy cập nội bộ trong GA4. Cả hai đều loại trừ dữ liệu khỏi các báo cáo thông thường trong GA4 (bằng cách kiểm tra các thông số khác nhau).
Bộ lọc nhà phát triển kiểm tra các thông số debug_mode hoặc debug_event trong khi bộ lọc lưu lượng truy cập nội bộ tìm kiếm Traffic_type.
Nhưng điểm khác biệt chính ở đây là bạn có thể xem lưu lượng truy cập của nhà phát triển trong DebugView của GA4, trong khi lưu lượng truy cập nội bộ không hiển thị ở bất kỳ đâu
Trước tiên, tạo bộ lọc nhà phát triển. Trong GA4, chuyển đến phần Quản trị viên -> Cài đặt dữ liệu -> Bộ lọc dữ liệu -> Tạo bộ lọc. Chọn Lưu lượng truy cập của nhà phát triển. Nhập các cài đặt sau:
Bạn có thể nhập bất kỳ tên nào trong trường “Data Filter Name”. Thiết lập bộ lọc “Testing”. Lưu nó.

Bước 3: Tạo bảng tra cứu trong GTM để thay đổi tham số traffic_type.

Đầu tiên, tạo một biến Không xác định. Trong GTM, đi tới Biến -> Mới -> Không xác định và lưu biến.
Bây giờ, chuyển đến Biến -> Cấu hình (trong phần tính năng tích hợp biến) và bật chế độ Gỡ lỗi.
Cuối cùng, đi đến Biến -> Mới -> Bảng tra cứu và nhập các cài đặt sau:
Nếu chế độ xem trước GTM được bật thì biến này sẽ trả về giá trị true. Vì vậy, biến bảng tra cứu sẽ trả về từ “developer”. Biến Chế độ gỡ lỗi sẽ trả về sai nếu chế độ Xem trước GTM không được sử dụng. Do đó, sẽ trả về không xác định. Đó là lý do tại sao cần tạo biến Không xác định.
Điều này không giống như việc chỉ nhập “undefined” vào trường này. Trong JavaScript, “undefined” được bao quanh bởi dấu ngoặc kép là một chuỗi (văn bản). Nhưng undefined có nghĩa là không có giá trị. Nếu bạn nhập từ không xác định vào bảng Tra cứu thì đó là một chuỗi.
Lưu biến.
Cuối cùng, chuyển đến thẻ Google của bạn và nhập thông số sau: traffic_type. Và giá trị của nó phải là bảng tra cứu bạn vừa tạo.

Bước 4: Kiểm tra bộ lọc

Bật chế độ xem trước GTM, và đi đến website của bạn. Chuyển đến DebugView của GA4.
Trước hết, bạn vẫn sẽ thấy các lượt truy cập đến từ thiết bị của mình. Nhấp vào bất kỳ sự kiện nào trong luồng và kiểm tra tham số trafic_type. Giá trị của nó là developer.
Trong cùng sự kiện đó, bạn cũng thấy tham số Chế độ gỡ lỗi.
Lưu ý: cả hai bộ lọc (developer và internal) đều chưa hoạt động. Chúng đang ở chế độ thử nghiệm, nghĩa là dữ liệu sắp bị loại trừ vẫn hiển thị trong báo cáo GA thông thường.
Khi các bộ lọc ở chế độ thử nghiệm, một thứ nguyên bổ sung sẽ được thêm vào chúng có tên là Tên bộ lọc dữ liệu thử nghiệm. Bạn có thể sử dụng nó làm thứ nguyên phụ (hoặc trong Trung tâm phân tích) để kiểm tra xem lượng dữ liệu sẽ bị loại trừ nếu bộ lọc hoạt động
Nếu thiết lập này với biến bảng tra cứu không hoạt động thì bạn có thể cân nhắc không sử dụng nó. Mặt tích cực của việc này là ít nhất lưu lượng truy cập nội bộ của bạn sẽ không làm ảnh hưởng đến các báo cáo và dữ liệu khám phá tiêu chuẩn.

Kích hoạt cả hai bộ lọc

Bước cuối cùng là kích hoạt cả hai bộ lọc. Chuyển đến Quản trị viên (trong GA) -> Cài đặt dữ liệu -> Bộ lọc dữ liệu và đặt cả hai trình kích hoạt (Lưu lượng truy cập nội bộ và lưu lượng truy cập của nhà phát triển) thành hoạt động. Bạn có thể làm điều đó bằng cách mở từng bộ lọc, thay đổi trạng thái Bộ lọc của bộ lọc đó rồi lưu các thay đổi. Hoặc bạn chỉ có thể kích hoạt chúng từ danh sách
Tóm lại:
  • Trình duyệt từ địa chỉ IP được xác định là Nội bộ
  • Đã tắt chế độ xem trước GTM. Duyệt qua trang web của bạn (để gửi một số sự kiện tới GA4)
  • Kiểm tra DebugView. Bạn sẽ không thể tìm thấy thiết bị của mình và xem các sự kiện mới đến từ thiết bị đó.
  • Bây giờ hãy bật chế độ xem trước của GTM. Duyệt trang web một lần nữa.
  • Kiểm tra DebugView. Bây giờ bạn có thể tìm thấy thiết bị của mình và bắt đầu xem một số dữ liệu.

Phương pháp 2: Loại trừ lưu lượng truy cập với Data Layer

Bước 1: Đưa tham số dữ liệu nội bộ vào Data Layer

Nếu có thể, bạn nên yêu cầu họ đẩy tham số user_type (hoặc traffic_type, hoặc bất cứ thứ gì) đến Data Layer có thể giúp bạn xác định rằng khách truy cập thuộc về công ty bạn. Nếu khách truy cập thuộc về công ty của bạn thì giá trị của thông số sẽ là giá trị nội bộ. Nếu khách truy cập không thuộc công ty của bạn thì sẽ không có dataLayer.push nào xảy ra.
Đây là mã dataLayer.push mẫu mà nhà phát triển của bạn có thể kích hoạt nếu khách truy cập thuộc công ty của bạn:
<script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ 'event': 'traffic_type', 'traffic_type': 'internal' }); </script>
Khóa sự kiện không bắt buộc. Mã này phải được kích hoạt trước khi tải đoạn mã vùng chứa GTM
Sau đó, tạo biến Data Layer với các cài đặt sau:

Bước 2: Tạo bộ lọc nhà -> phát triển trong GA4

Trong GA4. đi đến Quản trị -> Thiết lập dữ liệu -> Bộ lọc dữ liệu -> Tạo bộ lọc. Chọn Developer Traffic. Nhập các cài đặt sau.
Cài đặt Testing. Lưu nó.

Bước 3: Tạo bảng tra cứu trong GTM để thay đổi tham số traffic _type

Trong GTM, đi tới Biến -> Mới -> Bảng tra cứu và nhập các cài đặt sau:
Nếu chế độ xem trước GTM được bật thì biến này sẽ trả về giá trị true. Vì vậy, biến bảng tra cứu sẽ trả về từ “developer”.
Nếu chế độ Xem trước GTM không được sử dụng thì biến Chế độ gỡ lỗi sẽ trả về false. Do đó, chúng tôi sẽ trả về giá trị của Biến Data Layer mà đã tạo ở bước đầu tiên.
Nếu lớp dữ liệu chứa khóa Traffic_type thì giá trị của nó sẽ được gửi đến GA. Nếu khóa không tồn tại thì khóa đó sẽ được đặt thành không xác định (có nghĩa là GA4 sẽ không gửi khóa Traffic_type).
Lưu biến.
Cuối cùng, hãy chuyển đến thẻ Google của bạn và nhập thông số sau: traffic_type. Và giá trị của nó phải là bảng tra cứu bạn vừa tạo.

Bước 4: Kiểm tra bộ lọc

Kiểm tra theo các bước tương tự như ở phương pháp 1

Bước 5: Kích hoạt cả hai bộ lọc

Bước cuối cùng là kích hoạt cả hai bộ lọc. Chuyển đến Quản trị viên (trong GA) -> Cài đặt dữ liệu -> Bộ lọc dữ liệu và đặt cả hai trình kích hoạt (Lưu lượng truy cập nội bộ và lưu lượng truy cập của nhà phát triển) thành hoạt động. Bạn có thể làm điều đó bằng cách mở từng bộ lọc, thay đổi trạng thái Bộ lọc của bộ lọc đó rồi lưu các thay đổi.
Hoặc bạn có thể kích hoạt chúng từ danh sách:

Phương pháp 3: Loại trừ lưu lượng truy cập nội bộ dựa trên cookie

Bước 1: Thiết lập cookie cho người dùng nội bộ

Giả sử URL trang web của bạn là www.mybusiness.com. Sau đó, bạn có thể truy cập URL sau: www.mybusiness.com?internal_user=true
Sau đó, đi tới Google Tag Manager và tạo thẻ HTML tùy chỉnh, dán đoạn mã sau vào bên trong thẻ:
<script> var cookieName = "gtm_internal_user"; // Name of your cookie var cookieValue = "internal"; // Value of your cookie var expirationTime = 31104000; // One year in seconds expirationTime = expirationTime * 1000; // Converts expirationtime to milliseconds var date = new Date(); var dateTimeNow = date.getTime(); date.setTime(dateTimeNow + expirationTime); // Sets expiration time (Time now + one month) var date = date.toUTCString(); // Converts milliseconds to UTC time string document.cookie = cookieName+"="+cookieValue+"; SameSite=None; Secure; expires="+date+"; path=/; domain=." + location.hostname.replace(/^www\./i, ""); // Sets cookie for all subdomains </script>
Đặt thẻ này để kích hoạt trình kích hoạt Số lần xem trang khi URL trang chứa internal_user=true.

Bước 2: Biến Cookie

Chuyển đến GTM -> Biến -> Cookie của bên thứ nhất và nhập các cài đặt sau:
Lưu biến

Bước 3: Tạo bảng tra cứu trong GTM để thay đổi tham số traffic_type

Đi đến Biến ->Mới ->Bảng tra cứu và nhập các cài đặt sau:
Nếu chế độ xem trước GTM được bật thì biến này sẽ trả về giá trị true. Vì vậy, biến bảng tra cứu sẽ trả về từ “developer”.
Nếu chế độ Xem trước GTM không được sử dụng thì biến Chế độ gỡ lỗi sẽ trả về false. Do đó, chúng tôi sẽ trả về giá trị của Biến cookie bên thứ nhất mà bạn đã tạo ở bước đầu tiên. Nếu cookie tồn tại thì giá trị của nó sẽ được gửi đến GA. Nếu cookie không tồn tại thì cookie đó sẽ ở dạng không xác định (có nghĩa là GA4 sẽ không gửi khóa Traffic_type).
Lưu biến.
Cuối cùng, hãy chuyển đến thẻ Google của bạn và nhập thông số sau: traffic_type. Và giá trị của nó phải là bảng tra cứu bạn vừa tạo.
Tiếp theo làm như các bước đã được đề cập ở trên.

Gửi dữ liệu nội bộ đến thuộc tính GA4 riêng biệt

Bạn có thể tạo một biến trong bảng tra cứu để chọn mã đo lường GA4 chính xác dựa trên một số biến cho biết lưu lượng truy cập nội bộ. Vì vậy, giả sử bạn có một biến cookie là Cookie – internal traffic và giá trị của nó là đúng nếu khách truy cập là một trong những đồng nghiệp của bạn.
Trong trường hợp đó, hãy đi tới GTM -> Biến -> Mới -> Bảng tra cứu và nhập các cài đặt sau:
Nếu giá trị của biến cookie bằng true, thì biến đó sẽ trả về ID đo lường của thuộc tính thử nghiệm. Trong tất cả các trường hợp khác, biến sẽ trả về ID đo lường của thuộc tính “LIVE” của bạn.
Bước cuối cùng là chèn bảng tra cứu này vào thẻ Google của bạn.

Kết luận

Với 3 phương pháp được nêu trong bài viết để loại trừ lưu lượng truy cập nội bộ trong Google Analytics 4. Hy vọng bạn có thể áp dụng được phương pháp phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình.

Nguồn tài liệu dịch: https://www.analyticsmania.com/post/how-to-exclude-internal-traffic-in-google-analytics-4/#create-dev-filter1
5/5 - (100 bình chọn)
Xem thêm  Theo dõi chuyển đổi trên Facebook với Google Tag Manager

Nguyễn Đức Hòa

Mình là Hòa. Mình là người viết những bài viết trên Blog này và Founder tại X3Sales.vn. Với kinh nghiệm 7+ năm nghiên cứu chuyên sâu về Google Ads. Và những chia sẻ của mình trên Website này đều là những trải nghiệm khi mình triển khai các chiến dịch với Google. Mong rằng sẽ giúp ích nhiều cho bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button