Kiến thức Google Analytics

Hướng dẫn về DebugView trong Google Analytics 4

Khi bạn triển khai điều gì đó trong Google Analytics 4, bạn luôn cần phải xác minh rằng dữ liệu đã được nền tảng nhận và được hiển thị trong báo cáo. Và GA4 có một tính năng thú vị để xem xét điều đó là DebugView. Trong bài viết dưới đây, tối sẽ hướng dẫn về DebugView trong Google Analytics 4.

Video hướng dẫn

Một số phần của giao diện Google Analytics 4 đã thay đổi. Bạn có thể tìm thấy DebugView bằng cách truy cập Quản trị viên -> DebugView.

Bạn có thể tìm thấy DebugView trong Google Analytics 4 ở đâu?

Đầu tiên,bắt đầu với bước cơ bản. Bạn có thể tìm thấy nó bằng cách đi đến Quản trị -> DebugView ở phía bên trái trong giao diện GA4. Nhấp vào nó.
Đây là nơi quá trình gỡ lỗi của bạn được diễn ra. Không kết hợp điều này với Chế độ xem trước và Gỡ lỗi của GTM.
Chế độ xem trước của Google Tag Manager được thiết kế để lưu trữ thẻ gỡ lỗi trong vùng chứa GTM (Universal Analytics, Google Analytics 4, Google Ads, Facebook Pixel,…). Google analytics 4 DebugView được thiết kế để xem dữ liệu đến trong thuộc tính GA4 của bạn (và chỉ có vậy)
Sau khi bạn truy cập DebugView, bạn có thể sẽ không thấy bất kì dữ liệu nào ở đó (bởi vì nó chỉ hiển thị sự kiện chứa tham số “chế độ gỡ lỗi” đặc biệt). Nói cách khác, bạn phải bật theo dõi sự kiện DebugView trong GA4 để bắt đầu thấy mọi thứ.

3 cách bật DebugView trong Google Analytics 4 (cho Websites)

Để bật DebugView trong Google Analytics 4, bạn có một số tùy chọn cho trang web (bất kỳ tùy chọn nào trong số đó cũng sẽ hoạt động):
 • Bật tiện ích mở rộng trình gỡ lỗi GA của Chrome
 • Đã bật chế độ Xem trước của Google Tag Manager trên trang mà bạn đang gỡ lỗi
 • Gửi thông số debug_mode cùng với một sự kiện

Tiện ích mở rộng trình gỡ lỗi GA của Chrome

Đầu tiên bạn chọn kích hoạt tiện tích mở rộng. Sau khi bạn làm điều này, sau đó nhấp vào biểu tượng tiện ích mở rộng (vì vậy bạn có thể nhìn thấy rải băng ON)
Từ thời điểm này, bắt đầu tương tác với website và bạn sẽ nhìn thấy sự kiện của mình xuất hiện trong DebugView.
Tại sao điều này xảy ra? Khi tiên tích trình Gỡ lỗi được cài đặt và kích hoạt, nó sẽ kiểm tra tất cả yêu cầu được gửi đến Google Analytics 4 và thêm một thông số bổ sung cần thiết để DebugView hiển thị trong dữ liệu. Thông số này là _dbg

Chế độ xem trước GTM tự động hiển thị dữ liệu trong DebugView

Nếu bạn đã triển khai GA4 với Google Tag Manager và hiện đang gỡ lỗi quá trình thiết lập chế độ Xem trước và Gỡ lỗi, bạn không cần phải làm gì khác. Giống như tiện ích mở rộng Trình gỡ lỗi GA của Chrome, chế độ Xem trước GTM thêm một tham số bổ sung hướng dẫn Google Analytics 4 hiển thị dữ liệu đến đó (từ trình duyệt của bạn) trong DebugView.

Thông số sự kiện debug_mode

Nếu bạn muốn làm dữ liệu hiển thị trong DebugView trong khi chế độ Xem trước GTM đã được bật (và bạn không muốn kích hoạt trình duyệt mở rộng), bạn có thể thêm thông số debug_mode vào các sự kiện. Để bật thông số, thêm debug_mode vào thẻ Google và sau đó nhập bất kỳ giá trị nào (nhưng “true” không có dấu ngoặc kép là hợp lý nhất).
Bạn có hai lựa chọn liên quan đến vị trí đưa tham số debug_mode:
 • Trong thẻ Google (còn gọi là thẻ cấu hình GA)(khi đó tất cả các thẻ sự kiện khác đang sử dụng thẻ đó cũng sẽ kế thừa tham số)
 • Hoặc chỉ chứa một trong số thẻ sự kiện GA4. Trong trường hợp này, tham số debug_mode sẽ chỉ được áp dụng cho các thẻ đó và chỉ những sự kiện đặc biệt sẽ được hiển thị trong DebugView của Google Analytics 4.
Trong Google Tag Manager, bạn có thể làm điều này bằng cách mở thẻ Google và thêm thông số sau:
Nếu thông số debug_mode chứa bất kỳ giá trị nào thì sự kiện sẽ hiển thị trong DebugView. Ngay cả khi bạn nhập từ “false”, nó vẫn sẽ kích hoạt chế độ xem gỡ lỗi.
Hai cách duy nhất để tắt nó là không bao gồm tham số debug_mode hoặc đặt giá trị của nó bằng một biến không xác định. Nhập từ đơn giản “không xác định” vẫn sẽ kích hoạt chế độ xem gỡ lỗi.
Và thế là xong. Sau khi bật DebugView (bằng cách chọn một trong các tùy chọn ở trên), bạn có thể truy cập GA4 -> Quản trị viên -> DebugView và xem điều gì đang xảy ra ở đó.

Tổng quan về giao diện DebugView

Giao diện người dùng của DebugView có thể được chia thành nhiều phần:
 • Luồng phút (Minutes stream)
 • Luồng giây (Seconds stream)
 • Sự kiện hàng đầu (Top Events)
 • Thuộc tính người dùng (User Properties)
 • Bộ chọn thiết bị (Device Selector)
Ở đây bạn sẽ thấy dữ liệu trong 30 phút qua.

Luồng phút (Minutes stream)

(nằm ở phía bên trái của DebugView) hiển thị một loạt vòng tròn, một vòng tròn cho mỗi vòng trong 30 phút gần đây nhất. Con số trong vòng tròn biểu thị số lượng sự kiện nhận được trong phút đó. Nhấp vào một trong các vòng kết nối này sẽ đưa vào luồng Giây các sự kiện được ghi lại trong thời gian đó. Điều này cho phép bạn kiểm tra các sự kiện được ghi lại trong 30 phút qua một cách chi tiết hơn.

Luồng giây (Seconds stream)

(cột giữa) là nơi diễn ra hành động/gỡ lỗi chính. Tại đây bạn sẽ thấy danh sách các sự kiện ở cấp độ chi tiết hơn. Mỗi sự kiện hiển thị dấu thời gian tương ứng với thời điểm ghi nhật ký trên thiết bị phát triển. Bạn có thể nhấp vào một sự kiện để xem danh sách các thông số của nó.
Luồng Giây được kết nối với các phần khác của giao diện DebugView. Ví dụ: nếu bạn nhấp vào một vòng tròn (có số) trong luồng Phút, luồng Giây sẽ cuộn xuống (hoặc lên) đến các sự kiện cụ thể của phút đó.

Tiện ích Sự kiện hàng đầu (Top Events)

Tiện ích hiển thị các sứ kiện hàng đầu được ghi lại trong vòng 30 phút.
 • Bạn có thể nhấp vào bất kỳ sự kiện nào trong đó, thao tác hoạt động giống như một bộ lọc nhanh.
 • Khi bạn làm điều đó, bạn có thể chọn một tham số cụ thể…
 • Và sau đó bạn sẽ thấy dấu thời gian của từng thông số được gửi cùng với sự kiện cụ thể đó trong 30 phút qua.
 • Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào dấu thời gian cụ thể và sau đó xem tất cả các thông số của sự kiện đó.
Điều đó rất hữu ích để xem các giá trị tham số thay đổi như thế nào (và khi nào) với sự kiện đó.

Thuộc tính người dùng (User Properties)

Hiển thị trạng thái mời nhất của bộ thuộc tính người dùng cho thiết bị hiện được chọn. Bạn có thể nhấp vào biểu tượng đồng hồ nhỏ để xem giá trị thay đổi như thế nào trong 30 phút qua.

Bộ chọn thiết bị (Devide Selector)

Cho phép bạn chọn dữ liệu của thiết bị cụ thể mà bạn muốn gỡ lỗi. Bộ chọn nằm ở góc trên cùng bên trái của DebugView.
Nếu nhiều khách truy cập đã bật chế độ xem gỡ lỗi (ví dụ: tất cả họ đều đã bật tiện ích mở rộng của Chrome), bạn sẽ thấy nhiều thiết bị ở đó và có thể cần một chút thời gian để tự tìm thấy.

Sử dụng DebugView

Khi bạn bắt đầu nhìn thấy dữ liệu trong DebugView, bạn có thể nhấp vào mọi sự kiện, và sau đó danh sách các tham số sẽ được hiển thị.
Nhấp vào các tham số để nhìn thấy giá GA4 nhận được.
Nếu bạn đang nhận được nhiều sự kiện, bạn có thể nhấp bất cứ đâu trên nền trắng của cột giữa (luồng giây), và nó sẽ tạm dừng.
Biểu tượng xanh dương đại diện cho sự kiện, biểu tượng xanh lá đại diện cho chuyển đổi, và biểu tượng cam đại diện cho thuộc tính người dùng.
Chú ý: Thỉnh thoảng, sẽ mất nhiều thời gian cho dữ liệu đến.
Tôi nhận thấy có một số sự chậm trễ giữa sự kiện trên trang web và sau đó xuất hiện trong DebugView. Đôi khi, tôi phải đợi vài phút cho đến khi các sự kiện xảy ra. Điều đó hơi đáng tiếc và hy vọng nhóm phát triển Google Analytics 4 sẽ cải thiện điều này trong tương lai. Nhưng lúc này xin hãy kiên nhẫn.

Kết luận

Việc gỡ lỗi là cực kỳ quan trọng và giờ đây nó đã trở thành một quy trình nhanh hơn nhiều đối với Google Analytics 4. Bài viết trên đã cung cấp chi tiết hướng dẫn về DebugView trong Google Analytics 4. Đây là một cải tiến rất đáng hoan nghênh trong không gian Google Analytics.

Nguồn dữ liệu: https://www.analyticsmania.com/post/debugview-in-google-analytics-4/
5/5 - (100 bình chọn)
Xem thêm  Cách sử dụng lại dữ liệu thương mại điện tử GA4 trong Tiktok Pixel

Nguyễn Đức Hòa

Mình là Hòa. Mình là người viết những bài viết trên Blog này và Founder tại X3Sales.vn. Với kinh nghiệm 7+ năm nghiên cứu chuyên sâu về Google Ads. Và những chia sẻ của mình trên Website này đều là những trải nghiệm khi mình triển khai các chiến dịch với Google. Mong rằng sẽ giúp ích nhiều cho bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button