Kiến thức Google Analytics

Cách tùy chỉnh báo cáo trong GA4 từ A-Z

Để đạt được sự phân tích tối ưu trong GA4, thông tin báo cáo cần được tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá cách tùy chỉnh báo cáo trong GA4 chi tiết nhất.

Video Hướng Dẫn

Hai loại báo cáo tiêu chuẩn

Đây là hai loại báo cáo tiêu chuẩn trong Google Analytics 4
 • Báo cáo chi tiết : Nơi tập trung chủ yếu trên bảng và biểu đồ (Báo cáo -> Tương Tác -> Sự Kiện)
 • Báo cáo tổng quát : Nơi bạn nhìn thấy thẻ hoặc tiện ích (Báo cáo -> Tương Tác -> Tổng quan tương tác)

Xem báo cáo tuy chỉnh ở đâu?

Có 2 cách bạn có thể mở báo cáo tùy chỉnh:
 • Bạn có thể mở bất kỳ báo cáo tiêu chuẩn nào (trong phần Báo cáo) và sau đó nhấp vào nút “Báo cáo tùy chỉnh”
 • Bạn có thể đi đến “Thư viện” và tạo báo cáo ở đó
Báo cáo tùy chỉnh được hiển thị với tất cả người dùng thuộc tính Google Analytics 4.

Tùy chỉnh một báo cáo trong Google Analytics 4

Để tùy chỉnh bất kỳ báo cáo nào, đi đến báo cáo và nhấp nút báo cáo tùy chỉnh ở góc trên cùng bên phải.
Nếu bạn không nhìn thấy nút đó, điều này có nghĩa là bạn không đủ quyền cho thuộc tính đó.
Sau khi nhấp vào nút, giao diễn sẽ chuyển sang chế độ chỉnh sửa báo cáo. Ở phí bên phải, thanh bên sẽ xuất hiện với các phần:
 • Dữ liệu báo cáo (nơi bạn có thể quản lý thứ nguyên và số liệu). Có sắn nếu bạn đang chỉnh sửa báo cáo chi tiết.
 • Bộ lọc báo cáo: Có sẵn trong báo cáo Chi tiết.
 • Biểu đồ: Có sẵn trong báo cáo Chi tiết.
 • Mẫu báo cáo: Có sẵn trong báo cáo Chi tiết và báo cáo Tổng quan.
 • Thẻ tóm tắt: Có sẵn trong báo cáo Chi tiết.
 • Thẻ: Có sẵn trong báo cáo Tổng quan.

Thứ nguyên

Để thêm hay xóa thứ nguyên chính, nhấp vào nút Thứ nguyên trong phần Dữ liệu báo cáo. Các thứ nguyên này sẽ được hiển thị dưới dạng cột đầu tiên của bảng báo cáo. Nếu nhiều thứ nguyên được đưa vào danh sách này, người dùng GA sẽ có thể chọn chúng trong danh sách thả xuống của cột đầu tiên.
Hiện tại, bạn không thể thêm trực tiếp thứ nguyên thứ hai trong tùy chỉnh. Vì vậy cả hai thứ nguyên sẽ được hiện thị mặc định.

Thông số

Số liệu là những số được hiển thị trong tất cả cột báo cáo. Tuy nhiên, không phải tất cả thứ nguyên và số liệu đều kết hợp được.
Ví dụ: bạn không thể kết hợp chỉ số item-scoped với chỉ số event-scoped như tên mặt hàng và số lượng sự kiện.

Bộ lọc báo cáo

Bộ lọc báo cáo cho phép bạn thêm điều kiện và hiển thị tập hợp con của dữ liệu. Bạn có thẻ thêm tối đa 5 diều kiện trong bộ lọc.
Ví dụ: Tên máy chủ xxxxx.com. Điều này sẽ hiển thị được theo dõi trên tên máy chủ chứ không phải tất cả các trang web được theo dõi bởi thuộc tính GA.

Biểu đồ

Có đa dạng các loại biểu đồ như biểu đồ thanh, biểu đồ đường,…và những biểu đồ này đều hiển thị 5 hàng trên cùng trong báo cáo của bạn.
Bạn có thể ẩn biểu đồ bằng cách nhấp vào biểu tượng con mắt bên cạnh tên biểu đồ. Và nếu bạn muốn thay thế loại biểu đồ này bằng loại biểu đồ khác, hãy nhấp vào tên biểu đồ và chọn một tùy chọn khác.

Mẫu báo cáo

Google cung cấp các bản cập nhật cho báo cáo tiêu chuẩn của họ. Vì vậy nếu báo cáo của bạn được liên kết đến một mẫu tiêu chuẩn, nó sẽ được hiển thị như sau:
Nhưng thỉnh thoảng, bạn muốn tùy chỉnh một báo cáo để liên kết bị phá vỡ. Nếu muốn xây dựng lại báo cáo, bạn có thể tạo một báo cáo mới từ thư viện.

Thẻ tóm tắt

Đây là phần mà bạn có thể thêm thẻ tóm tắt

Thẻ

Bạn có thể thêm tối đa 16 thẻ (nếu bạn đang tùy chỉnh hay xây dựng báo cáo tổng quan). Bạn có thể tùy ý sắp xếp lại chúng và nếu bạn muốn thêm thẻ, hãy nhấp vào Thêm thẻ rồi chọn từ một trong các mẫu có sẵn.
Nếu một trong các mẫu thẻ có số trong đó (ví dụ: +1 hoặc +2), điều này có nghĩa là sẽ có nhiều hơn một số liệu có sẵn trong thẻ.
Bạn có thể sắp xếp thể bằng cách kéo thả biểu tượng này:
Khi bạn đã thực hiện xong các thay đổi, hãy nhấp vào Lưu ở góc trên cùng bên phải. Tại đây, bạn có thể chọn xem bạn muốn lưu các thay đổi trong báo cáo hiện tại hay không (hoặc bạn muốn lưu nó dưới dạng báo cáo mới).

Lưu các thay đổi trong báo cáo

Khi bạn đã thực hiện xong với các thay đổi, nhấp Lưu.
Tại đây bạn có thể chọn xe bạn muốn lưu các thay đổi trong báo cáo hiện tại hay không (hoặc bạn muốn lưu nó dưới dạng báo cáo mới)
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc lưu báo cáo mới sẽ không hiển thị báo cáo đó trên thanh bên.

Thư viện trong GA4

Thư viện là nơi bạn có thể quản lý các báo cáo chuẩn của mình (mặc định và tùy chỉnh). Tại đây, bạn có thể nhóm các báo cáo đó thành các chủ đề và bộ sưu tập, quyết định báo cáo nào sẽ được xuất bản (chúng sẽ hiển thị trên thanh bên).
Bộ sưu tập là cấp độ cao nhất của các báo cáo tiêu chuẩn. Theo mặc định, GA4 hiển thị hai tập hợp báo cáo: Vòng đờiNgười dùng (tùy chọn này có thể được mở rộng trong tương lai).
Topic – Một bộ sưu tập có thể bao gồm một số chủ đề. Ví dụ: Bộ sưu tập Vòng đời (theo mặc định) chứa các chủ đề Chuyển đổi, Tương tác, Kiếm tiền. Mỗi chủ đề bao gồm một tập hợp các báo cáo.
Để bắt đầu, đi đến Báo cáo -> Thư viện
Tại đây bạn sẽ thấy danh sách các bộ sưu tập có sẵn (đã xuất bản và chưa xuất bản). Bên trong thẻ của mỗi bộ sưu tập, bạn sẽ thấy danh sách các chủ đề.
Bên dưới danh sách đó, bạn sẽ thấy Báo cáo. Tất cả các báo cáo mặc định sẽ có sẵn ở đó.

Tạo một báo cáo mới trong Google Analytics 4

Nếu bạn muốn tạo một bộ sưu tập mời GA4, đầu tiên , bạn nhấp nút “Tạo bộ sưu tập mới”. Để thêm một báo cáo đến bộ sưu tập đang tồn tại, nhấp “Edit collection”
Tuy nhiên, trước khi bạn làm điều này, bạn phải tạo báo cáo thực
Nhấp vào Tạo báo cáo mới rồi chọn Tạo báo cáo chi tiết.
Chọn mẫu thu thập lưu lượng truy cập
Bạn có thể thêm hoặc xóa số liệu và thứ nguyên. Trong Bộ lọc báo cáo, hãy nhấp vào Thêm bộ lọc và nhập điều kiện sau:
Nhấp vào Áp dụng.
Khi bạn đã hoàn tất các tùy chỉnh, nhấp vào Lưu và nhập tên báo cáo, ví dụ: Nguồn lưu lượng truy cập: aaa.xxx.com. Nhấp Lưu.
Bây giờ, nhấp vào Quay lại và chỉnh sửa bộ sưu tập mà bạn muốn đưa vào báo cáo đó (vì báo cáo bạn vừa lưu vẫn chưa được hiển thị ở thanh bên trái).
Nhập tên bộ sưu tập của bạn bằng cách nhấp vào đây:
Sau đó, bạn phải tạo ít nhất một chủ để. Trong ví dụ này, nhập “Nguồn lưu lượng truy cập”. Sau khi bạn tạo chủ đề, hãy tìm báo cáo được tạo gần đây ở bên phải và kéo nó sang thanh bên trái.
Nhấp Lưu. Khi bạn đã hoàn tất việc thêm báo cáo mới vào bộ sưu tập đó, nhấp vào dấu ba chấm trong thẻ vào tạo mới -> Xuất bản. Điều này sẽ làm cho bộ sưu tập và tất cả các báo cáo của nó hiển thị trên thanh bên trái.
Nếu bạn muốn xóa báo cáo, nhấp vào dấu ba chấm bên cạnh báo cáo trong thư viện.

Ví dụ về báo cáo tùy chỉnh

Báo cáo về các trang được truy cập bởi lưu lượng truy cập từ thiết bị di động trong Google Analytics 4

Cách dễ nhất để đạt được điều này là mở báo cáo chuẩn trong Báo cáo —> Tương tác -> Trang rồi nhấp vào Tùy chỉnh báo cáo . Sau đó giữ nguyên tất cả các cài đặt và thêm bộ lọc: danh mục thiết bịmobile. Nhấp vào Áp dụng.
Sau đó nhấp vào Lưu -> Lưu làm báo cáo mới và đặt tên cho báo cáo đó (ví dụ: Trang trên thiết bị di động). Quay lại Báo cáo -> Thư viện và chỉnh sửa bộ sưu tập Vòng đời (nếu bạn muốn đưa báo cáo vào bộ sưu tập đó). Bây giờ, hãy kéo báo cáo mới tạo vào chủ đề Tương tác và lưu các thay đổi vào bộ sưu tập hiện tại.
Truy cập tới báo cáo bằng cách Báo cáo -> Tương tác -> Trang trên mobile. Tất cả người sử dụng thuộc tính GA4 sẽ có thể nhìn thấy và truy cập vào báo cáo.

Báo cáo Google Search Console

Nếu bạn đã kết nối Google Search Console với thuộc tính GA4, thì kết nối này sẽ tự động tạo một bộ sưu tập mới. Đi tới Báo cáo -> Thư viện và tiếp tục tìm kiếm Search Console. Sau đó nhấp vào dầu ba chấm và Xuất bản.

Thuật ngữ tìm kiếm trang web

Nếu trang web của bạn có tìm kiếm trang web và bạn đang theo dõi điều đó bằng Google Analytics 4 thì bạn sẽ có view_search_results trong báo cáo của mình. Tuy nhiên, sẽ thuận tiện hơn nếu xem báo cáo dành riêng cho sự kiện đó nơi thứ nguyên chính là Cụm từ tìm kiếm.
Tạo một báo cáo mới. Đi tới Báo cáo -> Thư viện -> Tạo báo cáo mới -> Tạo báo cáo chi tiết -> Trống .
Trong phần Thứ nguyên, thêm thông tin sau: Cụm từ tìm kiếm (Search term). Nhấp Áp dụng.
Trong phần Số liệu, hãy thêm các số liệu sau: Số sự kiện, Tổng số người dùng . Bạn cũng có thể thêm Số lượng sự kiện cho mỗi người dùng (có thể một số người dùng tìm kiếm cùng một thứ nhiều lần).
Cuối cùng, trở lại thư viện và đưa báo cáo này vào một trong các bộ sưu tập (ví dụ: Vòng đời -> Tương tác ). Báo cáo cuối cùng sẽ trông như thế này:
Hàng đầu tiên trống là vì không thể lọc dữ liệu dựa trên tên sự kiện. Tất cả các hàng khác sẽ hiển thị dữ liệu thích hợp về số lần mỗi từ khóa được tìm kiếm và số lượng người dùng quan tâm.

Hạn chế

Tùy chỉnh báo cáo trong Google Analytics 4 có tiềm năng, nhưng vẫn còn một số hạn chế.
 • Tùy chỉnh báo cáo trong GA4 không thể tạo bộ lọc dựa trên sự kiện
 • Không thể sử dụng lại cùng mẫu báo cáo trong nhìu tài khoản GA4.

Kết luận

Việc tùy chỉnh báo cáo trong GA4 có thể giúp bạn khắc phục nhiều điểm chưa hoàn thiện mà các báo cáo tiêu chuẩn chưa có. Bằng cách đó, bạn có thể điều chỉnh giao diện theo nhu cầu của người dùng sẽ sử dụng dữ liệu. Bằng cách tận dụng sức mạnh của tùy chỉnh báo cáo trong GA4, bạn có thể tối ưu hóa hoạt động trang web và đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn.

Nguồn tài liệu dịch: https://www.analyticsmania.com/post/customize-reports-in-google-analytics-4/
5/5 - (100 bình chọn)
Xem thêm  Hướng dẫn về Báo cáo chuyển đổi trong Google Analytics 4

Nguyễn Đức Hòa

Mình là Hòa. Mình là người viết những bài viết trên Blog này và Founder tại X3Sales.vn. Với kinh nghiệm 7+ năm nghiên cứu chuyên sâu về Google Ads. Và những chia sẻ của mình trên Website này đều là những trải nghiệm khi mình triển khai các chiến dịch với Google. Mong rằng sẽ giúp ích nhiều cho bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button