Kiến thức Google Tag Manager

Phân biệt Page Path và Page URL trong Google Tag Manager

Bạn là một Newbie mới bắt đầu sử dụng trang web và chưa có kiến thức sâu về website, vì thế mà bạn có thể nhầm lẫn giữa hai thuật ngữ Page Path và Page URL. Nhưng đừng lo lăng, trong bài viết này tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm về Page Path và Page URL trong Google Tag Manager.

Page Path và Page URL trong Google Tag Manager

Page Path trả về ít thông tin hơn so với Page URL. Nó chỉ trả về những gì đứng sau tên máy chủ (tên miền) nhưng trước:
 • Dấu “?” (còn gọi là tham số truy vấn)
 • Dấu “#” (gọi là đoạn URL)
 • Dấu “:” (gọi là cổng)
Nếu bạn muốn sử dụng các tham số truy vấn (ví dụ: utm_parameters) trong trình kích hoạt, thì biến Page Path là lựa chọn sai. Bạn nên sử dụng Page URL thay thế vì bởi vì nó trả:
 • Protocol (https://)
 • Tên máy chủ (www.example.com)
 • Page path (/pages/contact-us/)
 • Tham số truy vấn (?utm_medium=referral&utm_source=othersite.com)
Sự khác biệt giữa Page URL và Page Path là Page URL trả về hầu hết toàn bộ URL trong khi đó Page Path trả về giá trị sau tên máy chủ (nhưng trước tham số truy vấn)
Bạn có thể hiểu rõ hơn về Page Path và Page URL dưới ví dụ sau:
Bên cạnh đó, nếu bạn muốn tách biệt và chỉ truy cập các phần khác của URL (nhưng không nhận được đầy đủ URL), bạn sẽ phải dựa trên biến trang tùy chỉnh.

Biến Page (URL) tùy chỉnh

Trong giao diện Google Tag Manager, đi tới Biến và khi nhìn thấy Biến người dùng không xác định. Nhấp mới và chọn Biến URL.
Biến URL có thể được sử dụng để truy cập các thành phần của trang URL hiện tại.
Bạn có thể tham khảo mô tả các thành phần có sẵn trong biến URL qua ví dụ chi tiết sau: https://www.example.com/welcome:8080?gclid=aabbcc123#home.
 • Full URl – trả về URL: https://www.example.com/welcome?gclid=aabbcc123.
 • Protocol – trả về giao thức của URL, ví dụ: https.
 • Host Name – trả về tên máy chủ của URL không có số cổng, ví dụ: www.example.com. Bạn có thể chọn tách ‘www.’ để loại bỏ tên miền phụ khỏi tên máy chủ.
 • Port – trả về số cổng được sử dụng trong URL. Ví dụ biến sẽ trả về giá trị 8080.
 • Path – chỉ trả về tên đường dẫn trong URL ( mọi thứ sau tên máy chủ, ngoại trừ cổng, đoạn và truy vấn). Trong ví dụ nhận được giá trị/welcome/. Bạn cũng có thể chỉ định Trang mặc định để loại bỏ các trang có tên như ‘index.html’ hoặc ‘index.php’ khỏi chuỗi trả về.
 • Query – trả về toàn bộ chuỗi tham số truy vấn (không có dấu ‘?’ ở đầu) nếu bạn không chỉ định khóa truy vấn. Trong ví dụ,giá trị của biến URL sẽ là aabbcc123. Nếu bạn chỉ định một khóa truy vấn nhưng không có khóa đó thì giá trị của biến sẽ không được xác định.
 • Fragment – trả về giá trị của đoạn URL không có ‘#’ ở đầu. Trong ví dụ, giá trị sẽ là home.
Bạn có thể mở rộng tab More Setting khác để tìm bộ chọn nguồn. Trong bộ chọn này, bạn có thể chọn Biến có giá trị trả về mà Biến URL sẽ truy cập (ví dụ: URL nhấp chuột). Nhưng theo mặc định, biến URL trả về một phần địa chỉ Trang.

Kết luận

Page Path trả về phần URL đứng sau tên máy chủ (miền) và trước các tham số truy vấn, đoạn URL hoặc cổng. Ví dụ về Page Path là /pages/contact-us/.
Page URL trả về nhiều thông tin hơn về địa chỉ trang web (bao gồm protocol, tên máy chủ, đường dẫn trang, cổng và tham số truy vấn). Ví dụ: https://www.example.com/pages/contact-us/?ref=internal-banner .

Nguồn tài liệu dịch: https://www.analyticsmania.com/post/page-path-vs-page-url-in-google-tag-manager/
5/5 - (100 bình chọn)
Xem thêm  Hướng dẫn cài đặt Facebook Pixel Google Tag Manager

Nguyễn Đức Hòa

Mình là Hòa. Mình là người viết những bài viết trên Blog này và Founder tại X3Sales.vn. Với kinh nghiệm 7+ năm nghiên cứu chuyên sâu về Google Ads. Và những chia sẻ của mình trên Website này đều là những trải nghiệm khi mình triển khai các chiến dịch với Google. Mong rằng sẽ giúp ích nhiều cho bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button