Kiến thức Google Tag Manager

Theo dõi Đăng nhập (Login) và Đăng ký (Signups) bằng Google Tag Manager và GA4

Nếu trang web hoặc cửa hàng thương mại điện tử của bạn có tính năng Login (dành cho khách truy cập/khách hàng của bạn), bạn chắc chắn nên đo lường điều đó. Vì vậy trong bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách theo dõi Đăng nhập và Đăng ký bằng Google Tag Manager và GA4.

Tại sao bạn nên theo dõi Đăng nhập và Đăng ký?

Dưới đây là một số lý do phổ biến để bạn làm điều này.

Khả năng phân khúc khách truy cập đã là người dùng của bạn

Đây là một tình huống: bạn đang cố gắng phân tích cách mà hành vi khách hàng truy cập trên trang chủ web của bạn. Thật không may, hầu hết không nhấp vào nút “Đăng ký ngay”. Với việc theo dõi đăng nhập (Login), bạn có thể tìm thấy rằng X% khách hàng truy cập vào trang chủ là những người dùng hiện tại muốn đăng nhập.
Tất nhiên, bạn có thể phân đoạn lưu lượng truy cập không chỉ với đăng nhậtp sự kiện trong GA. Có thể có các tùy chọn khác (loại trừ khách truy cập vào khu vực/tài khoản)

Khả năng xác định vấn đề/lỗi trong quá trình đăng nhập/đăng ký

Nếu bạn không chỉ theo dõi hành động tích cực (đăng nhập/đăng ký thành công) mà còn lỗi, bạn có thể xác định vấn đề mà khách truy cập/người dùng gặp khó khăn và có thể bắt đầu một thay đổi mà cuối cùng sẽ tăng tỷ lệ chuyển đổi (hoặc giúp trải nghiệm người dùng tốt hơn).

Khả năng xác định các nguồn lưu lượng thúc đẩy nhiều lượt đăng ký nhất.

Đăng ký là một chuyển đổi và bạn phải theo dõi điều đó bằng các công cụ phân tích (và tiếp thị) của mình để:
 • Hiểu rõ hơn nguồn lưu lượng truy cập nào hoạt động tốt nhất
 • Đo lường hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị của bạn

Phương pháp theo dõi Đăng nhập và Đăng ký

Không có một tiêu chuẩn sẵn có nào để theo dõi đăng nhập hoặc đăng ký với Google Tag Manager. Phương pháp bạn chọn phụ thuộc vào cách hoạt động quá trình đăng nhập/đăng ký. Dưới đây là một số phương pháp ví dụ.

Phương pháp 1: Sử dụng CMS phổ biến? Kiểm tra Plugin GTM

Giả sử bạn đang làm việc với một số hệ thống quản lý nội dung (CMS) (hoặc nền tảng thương mại điện tử) phổ biến. Trong trường hợp đó, bạn có thể cài đặt plugin/tiện ích mở rộng của Google Tag Manager cũng có thể hỗ trợ theo dõi đăng nhập/đăng ký.
Ví dụ: WordPress.
Nếu một trang web sử dụng WordPress làm Hệ thống quản lý nội dung (CMS), bạn có thể cài đặt plugin có tên GTM4WP. Sau khi bạn thực hiện điều đó và nhập ID vùng chứa GTM, bạn có thể truy cập Cài đặt -> Google Tag Manager -> Sự kiện (điều đó xảy ra trong bảng quản trị WordPress) và bật các hộp kiểm liên quan đến đăng nhập và đăng ký.
Lưu thay đổi trong plugin và kiểm tra nó có đẩy dữ liệu đăng nhận/đăng ký đến Data Layer hay không. Bật chế độ xem trước và gỡ lỗi GTM, đăng nhập như một người dùng đến trang web của bạn (thông qua giao diện người dùng, không phải phụ trợ), và bạn sẽ thấy một sự kiện ở chế độ xem trước.
Nếu có thì đó là một dấu hiệu tốt. Sau đó, tạo Trình kích hoạt sự kiện tùy chỉnh (đi tới Trình kích hoạt -> Mới -> Sự kiện tùy chỉnh) và nhập các cài đặt sau (trường “Tên sự kiện” phân biệt chữ hoa chữ thường)
Hãy nhớ rằng tên sự kiện gtm4wp.userLoggedIn dành riêng cho plugin GTM cụ thể đó trên WordPress. Nếu bạn sử dụng plugin trên nền tảng khác, tên sự kiện sẽ khác (trong trình kích hoạt sự kiện tùy chỉnh của bạn).
Cuối cùng, tạo thẻ GA4 sẽ kích hoạt khi người dùng đăng nhập và gửi sự kiện tới Google Analytics. Trong GTM, hãy chuyển đến Thẻ -> Mới -> Google Analytics -> Google Analytics: Sự kiện GA4 và nhập các cài đặt sau. Chỉ định Trình kích hoạt sự kiện tùy chỉnh mà chúng tôi đã tạo trước đó.
Còn việc theo dõi đăng ký bằng Google Tag Manager WordPress thì sao? Lặp lại quy trình tương tự như khi đăng nhập (nhưng với cài đặt hơi khác một chút):
 • Tạo trình kích hoạt sự kiện tùy chỉnh bằng tên sự kiện khác (bạn sẽ thấy ở chế độ Xem trước GTM sau khi đăng ký thành công)
 • Tạo thẻ sự kiện GA4 mới.
 • Chỉ định trình kích hoạt sự kiện tùy chỉnh cho thẻ GA4 được đề cập ở trên.
Khi lưu các thẻ, bạn phải kiểm tra (ở chế độ xem trước + kiểm tra GA4 debugview).
Tóm lại, quá trình sẽ như thế này:
 • Làm mới chế độ xem trước.
 • Đăng ký làm người dùng mới (một sự kiện mới liên quan đến đăng ký hoặc đăng nhập sẽ xuất hiện ở chế độ xem trước). Nhấp vào nó.
 • Kiểm tra xem thẻ đăng ký GA có kích hoạt sự kiện lớp dữ liệu đó không (ở chế độ xem trước)
 • Sau đó đi tới GA và kiểm tra xem sự kiện có hiển thị trong báo cáo Thời gian thực -> Sự kiện không

Phương pháp 2: Theo dõi khi tin nhắn thành công xuất hiện

Nếu 1 plugin GTM không có sẵn trong trường hợp của bạn, bạn có thể muốn kiểm tra điều này: có thể thông báo thành công được hiển thị trên màn hình khi người dùng đăng nhập hoặc đăng ký.
Nếu có, bạn có thể sử dụng trình kích hoạt “Hiển thị phần tử” trong Google Tag Manager.
Dưới đây là video hướng dẫn chỉ ra cách theo dõi các biểu mẫu bằng nó.
https://youtu.be/k8GUHDP8hiU

Phương pháp 3: Hợp tác với nhà phát triển

Liên quan đến theo dõi đăng nhập với Google Tag Manager, Tôi thường hợp tác với nhà phát triển và yêu cầu họ đẩy thông tin lên Data Layer về đăng nhập hoặc đăng ký.
Bạn có thể tìm thấy quy trình từng bước trong video hướng dẫn dưới đây. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng video này sử dụng phiên bản Google Analytics cũ hơn. Nhưng nó vẫn có thể cung cấp cho bạn ý tưởng hay về quá trình thực hiện.
Cùng với các sự kiện Data Layer đó, tôi cũng yêu cầu nhà phát triển chuyển thêm thông tin, ví dụ:
 • ID người dùng
 • Phương thức đăng nhập/đăng ký (email, đăng nhập google, đăng nhập Linkedin, v.v.)
 • Lỗi đăng nhập/đăng ký (cùng với thông báo lỗi thực tế (nhưng không có thông tin cá nhân))
Nói về việc đăng ký thành công, bạn có thể yêu cầu nhà phát triển kích hoạt mã trông như thế này:
window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ 'event' : 'registration', 'authentication_method' : 'email', 'user_id' : 'abc123' //this should be replaced with an actual ID });
Hãy nhớ rằng mã của nhà phát triển của bạn phải thay thế động một số giá trị (ví dụ: user_id phải được thay thế bằng ID thực của người dùng vừa đăng ký).
Sau đó, bạn cần tạo trình kích hoạt sự kiện tùy chỉnh (Trình kích hoạt –> Mới -> Sự kiện tùy chỉnh) và đăng ký (vì đó là “sự kiện” trong dataLayer.push).
Nếu cũng muốn gửi authentication_method dưới dạng thông số sự kiện, thì bạn có thể tạo Biến Data Layer với các tùy chọn cài đặt sau:
Cuối cùng, tạo thẻ Google Analytics 4. Trong GTM, hãy chuyển đến Thẻ –> Mới -> Google Analytics -> Google Analytics: Sự kiện GA4 và nhập các cài đặt sau:
Khi lưu thẻ, bạn cũng phải kiểm tra thẻ đó (ở chế độ xem trước + kiểm tra báo cáo GA4 DebugView). Tóm lại, quá trình sẽ như thế này:
 • Làm mới chế độ xem trước
 • Đăng ký làm người dùng mới (sự kiện đăng ký sẽ xuất hiện ở chế độ xem trước). Nhấp vào nó.
 • Kiểm tra xem thẻ đăng ký GA4 đã kích hoạt sự kiện lớp dữ liệu đó chưa
 • Sau đó, hãy truy cập DebugView của Google Analytics 4 và kiểm tra xem sự kiện có được báo cáo ở đó không

Điều gì về thông tin đăng nhập và lỗi?

Nếu muốn theo dõi thông tin đăng nhập, bạn cần yêu cầu nhà phát triển cung cấp một dataLayer.push khác có thể trông giống như thế này (đây chỉ là ví dụ. Bạn có thể đặt tên cho các tham số và giá trị của chúng theo cách khác nếu muốn.)
window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ 'event' : 'login', 'authentication_method' : 'email', 'user_id' : 'abc123' //this should be replaced with an actual ID });
Sau đó lặp lại quy trình tương tự như bạn đã làm với đăng ký (tạo trình kích hoạt cho sự kiện đăng nhập, biến Data Layer.
Bạn muốn theo dõi lỗi đăng nhập/đăng ký? Bạn có thể yêu cầu nhà phát triển đẩy một cái gì đó như thế này:
window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ 'event' : 'website_error', 'error_type' : 'login error', // or registration error 'error_message' : 'error text' //this should be replaced with an actual message });
Và một lần nữa, hãy tạo Trình kích hoạt sự kiện tùy chỉnh, Biến Data Layer và thẻ rồi gửi dữ liệu này tới GA.

Các dấu hiệu khác có thể có mà người dùng vừa đăng nhập/đăng ký

Các phương pháp được đề cập ở trên là phổ biến nhất (dựa trên kinh nghiệm của tôi).
Bạn cần tìm cách nhận biết khách truy cập vừa đăng nhập (hoặc đăng ký). Đây là một số ý tưởng.
 • Ý tưởng số 1. URL trang (sau khi khách truy cập đăng ký) có thể được trang trí bằng tham số ? registered=true chỉ hiển thị một lần sau khi đăng ký thành công? Tình huống này có thể sẽ cực kỳ hiếm gặp nhưng có thể bạn sẽ gặp may.
 • Ý tưởng số 2. Có thể người dùng vừa đăng ký luôn được chuyển hướng đến một số trang giới thiệu (có hướng dẫn, v.v.)? Nếu URL của trang giới thiệu là duy nhất, bạn có thể sử dụng URL đó làm điều kiện kích hoạt. Ví dụ: Đường dẫn trang chứa /welcome/

Tìm dữ liệu đăng nhập/đăng ký trong báo cáo Google Analytics 4 ở đâu?

Chỉ thu thập dữ liệu đăng nhập/đăng ký sẽ không cung cấp cho bạn bức tranh hoàn chỉnh. Bạn cần hiểu cách tăng số lượng người dùng hoạt động trên trang web của mình.
Bạn có thể tìm thấy dữ liệu này ở hai nơi: Báo cáo sự kiện (Events Report) và Khám phá (Explorations). Dưới đây, tôi sẽ chỉ bạn một số ví dụ về cách thức để tìm sử dụng dữ liệu.

Báo cáo sự kiện (Events Report)

Điều hướng đến Báo cáo ->Tương tác -> Sự kiện. Tại đây, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các sự kiện, trong đó cũng có thông tin đăng nhập.
Tuy nhiên, bạn chỉ có thể xem dữ liệu sự kiện chung, như số lượng sự kiện, tổng số người dùng.

Khám phá (Explorations)

Tùy chọn thứ hai năm trong phần Khám phá. Đi tới phần Khám phá (Explorations) và chọn Khám phá trống (Blank Explorations).
Thêm “Tên sự kiện” làm thứ nguyên trong báo cáo. Tiếp tục và thêm “Số lượng sự kiện”, “Phiên” và “Sự kiện mỗi phiên” làm số liệu.
Bây giờ, chúng ta cần đảm bảo rằng các chi tiết được đưa vào bảng bên phải. Để thực hiện việc này, hãy đảm bảo thêm “Tên sự kiện thứ nguyên” vào phần “Hàng (Rows)” và các chỉ số tương ứng trong phần “Cột”, như trong ảnh chụp màn hình bên dưới:
Bảng kết quả sẽ trông như thế này:
Bây giờ, giả sử chúng ta muốn tìm hiểu sâu hơn về báo cáo. Giả sử chúng tôi muốn tìm phương pháp ưa thích nhất để người dùng đăng nhập vào tài khoản của họ. Để thực hiện việc này, bạn cần gửi một biến data layer có tên là “phương pháp”. Biến này sẽ nắm bắt phương thức đăng nhập được sử dụng, sau đó có thể được sử dụng trong báo cáo khám phá của bạn.
“Phương pháp” này là thứ nguyên được tích hợp sẵn, vì vậy bạn có thể truy cập trực tiếp vào thứ nguyên đó trong báo cáo của mình mà không cần phải tạo thứ nguyên tùy chỉnh.
Trước tiên, chúng ta cần thêm bộ lọc vào báo cáo để có được các phương thức đăng nhập. Hãy thêm một bộ lọc sao cho Tên sự kiện khớp chính xác với thông tin đăng nhập.
Bây giờ, hãy thêm thứ nguyên phụ vào báo cáo. Đây phải là thứ nguyên Method mà Google Tag Manager chọn từ Data Layer khi người dùng đăng nhập. Thêm thứ nguyên như trong ảnh chụp màn hình bên dưới:
Báo cáo cuối cùng sẽ trông như thế này:
Theo dõi Đăng nhập và Đăng ký bằng Google Tag Manager và GA4
Theo dõi Đăng nhập và Đăng ký bằng Google Tag Manager và GA4

Xem dữ liệu của người dùng đã đăng nhập

Nếu đang gửi ID khách hàng kèm theo tất cả sự kiện tới GA4 (khi người dùng đã đăng nhập), thì bạn có thể thu hẹp tập dữ liệu trong báo cáo tiêu chuẩn của mình và chỉ xem dữ liệu của những người dùng đã đăng nhập.
Giả sử bạn chỉ muốn nhận dữ liệu của những phiên mà người dùng đã đăng nhập bằng ID người dùng? Bạn có thể tạo một phân đoạn trong bản khám phá.
Đi tới Khám phá > Trống rồi nhấp vào dấu cộng trong phần Phân đoạn.
Theo dõi Đăng nhập và Đăng ký bằng Google Tag Manager và GA4
Theo dõi Đăng nhập và Đăng ký bằng Google Tag Manager và GA4
Sau đó nhập điều kiện sau: Đăng nhập bằng ID người dùng là Có.
Theo dõi Đăng nhập và Đăng ký bằng Google Tag Manager và GA4
Theo dõi Đăng nhập và Đăng ký bằng Google Tag Manager và GA4
Điều này có nghĩa là nó sẽ bao gồm dữ liệu của tất cả các phiên mà người dùng đã đăng nhập và ít nhất một sự kiện chứa thông số user_id.
Lưu phân đoạn và phân đoạn đó sẽ tự động được áp dụng cho báo cáo. Bước tiếp theo là định cấu hình thứ nguyên và số liệu. Giả sử bạn muốn xem nguồn lưu lượng truy cập hàng đầu của người dùng đăng nhập.
Trong phần “thứ nguyên”, chọn “Nguồn/phương tiện phiên” (bằng cách nhấp vào biểu tượng Dấu cộng). Trong “Số liệu”, thêm “Phiên” và “Tổng số người dùng”.
Sau đó, hãy nhấp vào tất cả các chỉ số và thứ nguyên đó và báo cáo cuối cùng sẽ có dạng như sau:

Quy ước đặt tên

Về GA4, Google khuyến nghị sự kiện đăng nhập nên được gọi là Login. Sự kiện đăng ký có thể được gọi là sign_up (nhưng đó là đề xuất chứ không phải yêu cầu. Bạn có thể đặt tên là “registration” nếu muốn.
Nếu bạn muốn gửi id người dùng thì phải đặt tên là user_id.
Mọi thứ khác tùy thuộc vào bạn. Tuy nhiên, tôi thực sự khuyên bạn nên đặt tên sự kiện bằng chữ cái viết thường + sử dụng dấu gạch dưới. Ví dụ: “sign_up”, không phải “sign up”.

Kết luận

Đó là ý tưởng chung về việc theo dõi Đăng nhập (Login) và Đăng ký (Signups) bằng Google Tag Manager và GA4. Vệc triển khai thực tế tùy thuộc vào khả năng của bạn và trang web bạn đang làm việc. Sau khi đọc bài viết này, tôi hy vọng bạn đã chọn được phương pháp theo dõi đăng nhập chính xác.

Nguồn tài liệu dịch: https://www.analyticsmania.com/post/track-logins-with-google-tag-manager/#login-errors
5/5 - (100 bình chọn)
Xem thêm  Hướng dẫn sử dụng Trình kích hoạt "Bộ tính giờ" trên Google Tag Manager

Nguyễn Đức Hòa

Mình là Hòa. Mình là người viết những bài viết trên Blog này và Founder tại X3Sales.vn. Với kinh nghiệm 7+ năm nghiên cứu chuyên sâu về Google Ads. Và những chia sẻ của mình trên Website này đều là những trải nghiệm khi mình triển khai các chiến dịch với Google. Mong rằng sẽ giúp ích nhiều cho bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button