Kiến thức Google Analytics

Cách sử dụng Google Analytics 4 Audiences từ A-Z

Khi bạn phân tích dữ liệu bằng Google Analytics 4, bạn có các tính năng như phân khúc, đối tượng và so sánh. Đối với người dùng GA4 mới, điều này có thể gây nhầm lẫn vì mỗi tính năng đều có một số điểm tương đồng nhưng lại có những điểm khác biệt đáng kể. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng Google Analytics 4 Audiences từ A-Z.

Video hướng dẫn

Google Analytics 4 Audiences là gì?

Audiences (đối tượng) là một nhóm người dùng mà bạn có thể sử dụng trong phân tích và hiển thị quảng cáo đến họ. Bạn nên coi họ là những nhóm quan trọng trong doanh nghiệp của bạn, và họ có thể tạo được dựa trên các thứ nguyên, số liệ và sự kiện (hoặc trình tự của chúng)
Khi Google Analytics liên tục nhận được dữ liệu về người dùng mới, những đối tượng đó sẽ được đánh giá lại để đảm bảo rằng họ đáp ứng tiêu chí.

Bạn có thể sử dụng Google Analytics 4 Audiences ở đâu?

Audiences có thể được sử dụng để hiển thị quảng cáo của bạn. Nếu bạn đã liên kế thuộc tính GA4 với tài khoản Google Ads (và bật Google Signals), các đối tượng sẽ có sẵn trong quản lý đối tượng (Audience Manager) của Google Ads. Bạn có thể sự dụng chúng như lựa chọn mục tiêu cho chiến dịch quảng cáo trả tiền của mình.
Audiences có hữu ích khác nữa là so sánh. Ở đầu mỗi báo cáo tiêu chuẩn trong Google Analytics , bạn sẽ nhìn thấy tùy chọn Add comparision. Đây là tính năng cho phép bạn so sánh các nhóm người dùng dựa trên điều kiện. Một trong những điều kiện đó là audience name.
Ví dụ: bạn có thể tạo hai so sánh nơi mà mỗi trong số chúng sử dụng đối tượng tách biệt. Sau đó, bạn có thể nhìn thất các số liệu khác nhau với mỗi đối đượng và hoạt động theo thời gian.

Cách tạo Google Analytics 4 Audience

Có hai cách để tạo Đối tượng trong Google Analytics 4 thông qua phân khúc (trong báo cáo Khám phá) hoặc đi đến Cấu hình -> Đối tượng.

Tạo Audicence từ phân khúc (segments)

Phân khúc trong GA4 chỉ có sẵn tron khám phá. Ở bên trái giao diện GA4, đi đến Explore và chọn Blank, Biểu mẫu miễn phí, khám phá kênh hoặc nội dung khác.
Cách sử dụng Google Analytics 4 Audiences từ A-Z
Cách sử dụng Google Analytics 4 Audiences từ A-Z
Nhấp vào biểu tượng “+” để băt đầu tạo một phân khúc mới (hoặc nếu bạn đã có một số phân khúc ở đây mà bạn muốn sử dụng làm đối tượng thì hãy nhấp vào dấu 3 chấm bên cạnh đối tượng đó rồi chọn Edit)
Nếu bạn muốn tạo một phân khúc mới, chọn một trong cái mẫu. Nếu bạn đang chỉnh sửa một phân đoạn hiện có, bạn sẽ được chuyển hướng trực tiếp đến trình tạo phân đoạn. Ở bên phải của trình tạo, bạn sẽ nhìn thấy hộp Build an audiencce. Click vào nó để hiển thị tùy chọn bổ sung.
Bạn có thể đặt khoảng thời gian tối thiếu là 1 ngày, tối đa là 540 ngày cho người dùng được đưa vào đối tượng.
Khi bạn lưu phân đoạn, đối tượng sẽ được tạo tự động. Sau đó, Audience sẽ bắt đầu tích lũy dữ liệu. Bạn cần lưu ý những hạn chế dưới đây:
 • Audiences không có hiệu lực trở về trước. Chúng bắt đầu tích lũy từ thời điểm bạn tạo chúng.
 • Bạn không thể chỉnh sửa Audiences (ngoài trừ tên và mô tả. Bạn cũng có thể định cấu hình trình kích hoạt đối tượng nếu bạn chưa làm điều đó).
Ở bên phải của trình tạo đối tượng, bạn sẽ thấy một bản xem trươc quy mô đối tượng. Nhưng chỉ được ước tính trong 30 ngày.
Khi bạn lưu đối tượng, nó sẽ được hiển thị với ít nhất 10 người dùng (số này được hiển thị trong Admin -> Audiences)

Cấu hình -> Đối tượng

Trên thanh bên trái của giao diện Google Analytics 4, đi đến Admin -> Audiences. Sau đó chọn mẫu đề xuất và nhấp vào Tạo đối tượng tùy chỉnh.
Giao diện ở đây trông gần giống với giao diện bạn đã thấy trong phân đoạn. Bạn có thể thêm nhóm điều kiện, trình tự, nhóm để loại trừ.

Mẫu Audience

Khi bạn quyết định tạo một đối tượng mới, bạn có hai lựa chọn:
 • Tạo một đối tượng tùy chỉnh
 • Sử dụng một trong những đề xuất đối tượng
Hiện tại, có ba loại đối tượng đề được đề xuất:
 • General
 • Templates
 • Predictive
Nếu bạn chọn một trong số chúng, bạn sẽ điền trước một số điều kiện cho đối tượng của bạn hoặc bố cục của chúng sẽ trông khác. Ví dụ nếu bạn chọn “Người mua (Purchasers)”, nó sẽ thêm các điều kiện sau:
 • Sự kiện là in_app_purchase
 • Hoặc ecommerce_purchase (đây là một lỗi khi biết rằng sự kiện được đề xuất để theo dõi giao dịch mua hàng thương mại điện tử GA4 chỉ là “mua hàng”). Thay vào đó, nếu bạn thấy purchase, điều đó có nghĩa là lỗi cuối cùng đã được sửa.
Nếu bạn chọn đối tượng trong tab Templates, bố cục của trình tạo phân đoạn sẽ thay đổi. Bạn sẽ nhận được một loạt kích thước được xác định trước mà bạn có thể sử dụng (hoặc để trống).
Đây là ví dụ về mẫu Demographics.
Lưu ý : Bạn không thể thêm điều kiện thứ nguyên bổ sung.
Nhóm cuối cùng của đói tượng được đề xuất là nhóm dự đoán (Predictive). Chúng sử dụng khả năng học máy của GA4. Dựa trên dữ liệu hiện tại của bạn, GA4 dự đoán những người dùng nào có khả năng sẽ sớm chuyển đổi (hoặc rời bỏ)
Nhưng điều này không dành cho mọi doanh nghiệp, bạn cần có lượng chuyển đổi lớn để nhận lợi ích từ việc này. Vì vậy nếu doanh nghiệp nhỏ, bạn cần phải xem xét lại.

Trình kích hoạt Audience

So với Universal Analytics (GA3), Google Analytics 4 cung cấp một tính năng mới gọi là “Trình kích hoạt đối tượng”. Khi khách truy cập nhập đối tượng, GA4 có thể được định cấu hình để tự động tạo sự kiện. Và sau đó bạn có thể đánh dấu sự kiện đó là chuyển đổi.
Ví dụ: Nếu bạn muốn theo dõi sự kiện generate_lead dưới dạng lượt chuyển đổi một lần mỗi phiên (vì theo mặc định, GA4 theo dõi lượt chuyển đổi mỗi khi chúng xảy ra), bạn sẽ phải:
 • Tạo đối tượng mà bạn bao gồm những khách truy cập người hoàn thành trình tự sau trong cùng một phin: sự kiện đầu là session_start, và sau đó là sự kiện generate_lead . Sự kiện đầu tiên trong chuỗi phải là session_start (nó giúp chúng ta giới hạn mọi thứ ở mức “một lần mỗi phiên” vì session_start chỉ xảy ra một lần mỗi phiên).
 • Sau đó, bạn định cấu hình đối tượng để gửi trình kích hoạt đối tượng. Điều đó sẽ tạo ra một sự kiện mà bạn sẽ gọi là au_generate_lead_once_per_session . Bạn có thể sử dụng bất kỳ tên nào khác ở đây. “au” có nghĩa là “khán giả”. Ngoài ra, bạn sẽ cần định cấu hình trình kích hoạt đối tượng để kích hoạt mỗi lần thành viên của người dùng trong đối tượng được làm mới.
 • Sau đó, bạn đăng ký một lượt chuyển đổi trong giao diện Google Analytics 4 với tên sự kiện là au_generate_lead_once_per_session.

Làm cách nào để chỉnh sửa, sao chép hoặc xóa đối tượng trong Google Analytics 4?

Khi bạn tạo đối tượng, khả năng chỉnh sửa sẽ trở nên rất hạn chế. Bạn không thể thay đổi cài đặt của họ ngoại trừ:
 • Thay đổi tên
 • Thay đổi mô tả
 • Thêm trình kích hoạt đối tượng (nếu bạn chưa làm điều đó)
Audiences không có tính hiệu lực trở về trước. Chúng bắt đầu theo dõi chỉ sau khi tạo chúng. Vì vậy, GA4 không cho phép bạn thay đổi các điều kiện của chúng.
Để chỉnh sửa thông tin cơ bản về đối tượng, hãy đi tới Admin > Audiences. Sau đó nhấn vào dấu ba chấm bên cạnh đối tượng muốn chỉnh sửa rồi nhấn Edit .
Sau đó, bạn sẽ thấy trình tạo đối tượng nơi bạn có thể đổi tên, edit mô tả hoặc thêm trình kích hoạt đối tượng.
Các tùy chọn khác là sao chép đối tượng và lưu trữ nó (đó là những gì bạn nên chọn nếu muốn xóa đối tượng).
Nếu bạn cho rằng việc sao chép đối tượng và thay đổi cài đặt của đối tượng đó là giải pháp thay thế cho việc không thể chỉnh sửa đối tượng hiện tại, thì không phải vậy. Hãy nhớ rằng, Audiences không có tính hiệu lực trở về trước. Nếu bạn sao chép đối tượng và điều chỉnh cài đặt của đối tượng đó, thì bạn sẽ tạo đối tượng mới (đối tượng này sẽ chỉ bắt đầu tổng hợp dữ liệu kể từ thời điểm bạn tạo đối tượng đó). Dữ liệu lịch sử sẽ không có sẵn trong đối tượng đó.

Nhập đối tượng vào Google Ads

Bạn có thể liên kết tài khoản Google Ads với thuộc tính GA4, sau đó sử dụng Audiences làm tùy chọn nhắm mục tiêu cho quảng cáo của mình.

Kích hoạt Google Signals

Trong bảng quản trị của Google Analytics 4, nhấp vào Cài đặt dữ liệu -> Thu thập dữ liệu (trong cột thuộc tính). Sau đó nhấp vào Bắt đầu.
Nhấp vào “Tiếp tục”. Và sau đó nhấp vào “Kích hoạt”.
Điều này sẽ bật các tính năng tiếp thị lại trong thuộc tính Google Analytics 4. Điều này có nghĩa là khi khách truy cập truy cập vào trang web của bạn (và GA4 được tải), họ cũng sẽ nhận được cookie của bên thứ 3 liên quan đến hoạt động tiếp thị lại.
Lưu ý: bật Google Signals có thể bật các ngưỡng cho thuộc tính Goolge Analytics 4.
Nếu Signals được bật, các hàng với số lượng nhỏ trong báo cáo sẽ bị ẩn với hầu hết tất cả danh tính báo cáo. Vì vậy các nhà tiếp thị nên suy nghĩ cẩn thận trước khi bật tính năng này.

Liên kết Google Analytics 4 với Google Ads

Chuyển đến bảng quản trị Google Analytics 4 và nhấp vào Liên kết Google Ads trong cột thuộc tính.
Nhấp “Link” ở góc trên cùng bên phải. Bạn cần phải có vai trò “Editor” trong GA để thực hiện điều này.
Nhấp chọn tài khoản Google Ads
Bạn sẽ nhìn thấy danh sách tất cả tài khoản Google Ads mà bạn hiện có quyền truy cập bằng tài khoản của mình.
Bạn có chọn một hoặc nhiều tài khoản. Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh chúng và sau đó nhấp “Confirm”
Sau đó nhấp “Next”
Ở bước tiếp theo, bạn sẽ nhìn thấy hai cách thiết lập:
 • Bật quảng cáo được cá nhân hóa. Nếu điều này tắt, bạn sẽ không thể sử dụng đối tượng làm danh sách tiếp thị trong Google Ads
 • Bật tính năng tự động gắn thẻ. Nếu tính năng này tắt, Google Analytics 4 sẽ không tự động liên kết dữ liệu lượt nhấp vào Google Ad
Nhấp “Next”. Xem lại tất cả các cài đặt và sau đó nhấp “Submit”.
Bạn sẽ thấy thông báo rằng tài khoản Googel Ads đã được liên kết thành công. Trong vòng 24 giờ, bạn sẽ bắt đầu thấy đối tượng GA4 của mình trong trình quản lý đối tượng Google Ads.

Tìm đối tượng GA4 trong Google Ads ở đâu?

Đăng nhập tài khoản Google Ads, và ở góc trên cùng bên phải, nhấp Công cụ & Cài đặt -> Thư viện được chia sẻ -> Trình quản lý đối tượng.
Tên của đối tượng GA4 có cấu trúc sau: [tên đối tượng trong GA4] của [tên thuộc tính GA4].
Ví dụ:
Khi bạn tạo chiến dịch mới, bạn có thể chọn những đối tượng này làm tùy chọn nhắm mục tiêu của mình.

Sự khác nhau giữa Audiences và Segments trong Google Analytics 4

Audiences
Segments
Có thể được sử dụng trong so sánh như một trong những điều kiện trong báo cáo tiêu chuẩn
Chỉ có thể sử dụng trong bản khám phá
Tính hiệu lực trở về trước
Không. Đối tượng chỉ bắt đầu tổng hợp dữ liệu người dùng kể từ thời điểm bạn tạo chúng
Các phân đạon sẽ hiển thị dữ liệu trong quá khứ dựa trên các điều kiện bạn nhập.
Nhập dữ liệu vào Google Ads
Có thể nhập trực tiếp và hiển thị quảng cáo.
Không thể nhập trực tiếp
Cài đặt chỉnh sửa
Không thể cài đặt chỉnh sửa (ngoại trừ thay đổi tên hoặc mô tả)
Có thể được chỉnh sửa bất cứ lúc nào bạn muốn
Giới hạn
Tạo tối đa 100 đối tượng (mỗi thuộc tính GA4)
Tạo tối đa 10 phân đoạn cho mỗi bản khám phá

Kết luận

Qua bài viết bạn có thể dễ dàng sử dụng Google Analytics 4 Audiences. Cho dù bạn là doanh nghiệp nhỏ hay nhà tiếp thị kỹ thuật số, Audiences Google Analytics 4 đều đáng được xem như một công cụ bổ sung cho việc phân tích kỹ thuật số của bạn.

Nguồn tài liệu dịch: https://www.analyticsmania.com/post/google-analytics-4-audiences/
5/5 - (100 bình chọn)
Xem thêm  Cách nhận được chứng chỉ Google Analytics 2023

Nguyễn Đức Hòa

Mình là Hòa. Mình là người viết những bài viết trên Blog này và Founder tại X3Sales.vn. Với kinh nghiệm 7+ năm nghiên cứu chuyên sâu về Google Ads. Và những chia sẻ của mình trên Website này đều là những trải nghiệm khi mình triển khai các chiến dịch với Google. Mong rằng sẽ giúp ích nhiều cho bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button