Kiến thức Google Analytics

Hướng dẫn Tỷ lệ chuyển đổi trong GA4

Có thể bạn đã từng nghe qua tỷ lệ chuyển đổi trong Google Analytics. Và giờ với phiên bản mới GA4, bạn không biết cách thiết lập chúng như thế nào. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn tỷ lệ chuyển đổi trong GA4 chi tiết nhất.

Video Hướng Dẫn

Chuyển đổi là gì?

Chuyển đổi là hành động quan trọng khi người dùng hoàn thành trên trang web hay ứng dụng. Ví dụ chuyển đổi phổ biến nhất là mua hàng. Hầu hết các doanh nghiệp tồn tại để phục vụ khách hàng và tạo ra doanh thu. Do đó, mục đích của họ là tạo ra càng nhiều doanh số bán hàng càng tốt.
Nếu một công ty muốn đo đường sự thành công này, họ phải đo lường số lần mua hàng dưới dạng chuyển đổi.
Ví dụ khác về chuyển đổi là Khi có người đăng ký cho hội thảo trực tuyến hay đăng ký nhận thông tin.

Tỷ lệ chuyển đổi là gì

Trong phiên bản Google Analytics trước đây, tỷ lệ chuyển đổi được tính như sau:
Số phiên có chuyển đổi : tất cả các phiên
Bằng cách này, bạn có thể biết phần trăm số phiên đã có chuyển đổi.

Tỷ lệ chuyển đổi trong Google Anlaytics 4

Có hai loại tỷ lệ chuyển đổi trong Google Analytics 4 là: Tỷ lệ chuyển đổi phiên và Tỷ lệ chuyển đổi người dùng.

Tỷ lệ chuyển đổi phiên

Tỷ lệ chuyển đổi phiên được tính bằng cách chia số phiên có sự kiện chuyển đổi cho tổng số phiên.
Ví dụ: có một người dùng lần đầu tiên truy cập vào trang web của bạn từ Google Tìm Kiếm và lần tiếp theo họ truy cập từ một bản tin email. Nguồn lưu lượng truy cập không quan trọng lắm trong trường hợp này. Trong phiên thứ hai đó, người dùng đã chuyển đổi.
Tổng cộng, chúng tôi có hai phiên và một trong số đó đã có chuyển đổi.
Đó là phiên CR 50% .
Sau đó, có người dùng thứ hai truy cập trang web của bạn từ quảng cáo trả phí (Google/CPC) và chuyển đổi. Sau đó trong phiên tiếp theo, người dùng cũng chuyển đổi. Trong trường hợp này, có tổng cộng hai phiên và hai phiên có chuyển đổi.
Đó là CR phiên 100% (vì 2 trong số 2 phiên có chuyển đổi).
Tổng cộng, đã có 4 phiên và 3 trong số đó có chuyển đổi. Khi đó:
3/4 x 100% = $75% phiên CR.

Tỷ lệ chuyển đổi người dùng

Tỷ lệ chuyển đổi người dùng là tất cả về người dùng. Nếu người dùng chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi người dùng sẽ tăng lên. Nhưng nếu sau đó người dùng tiếp tục truy cập trang web của bạn thì tỷ lệ vẫn giữ nguyên (vì người dùng đã chuyển đổi trước đó).
Tỷ lệ chuyển đổi người dùng được tính bằng cách:
Số lượng người dùng đã kích hoạt bất kỳ sự kiện chuyển đổi : tổng số người dùng.
Ví dụ: Khách truy cập đến trang web Google Tìm Kiếm (Google/organic) và sau đó quay lại từ bản tin email vào ngày hôm sau. Không có phiên nào trong số đó có sự kiện chuyển đổi. Như vậy, tỷ lệ chuyển đổi người dùng là 0% vì một người dùng và 0 người dùng đã chuyển đổi.
Khi đó : 0/1 x 100% = 0%.
Khách truy cập thứ hai đến trang web và chuyển đổi trong phiên đầu tiên. Sau đó trong phiên tiếp theo, khách truy cập lại chuyển đổi.
Vậy là có 1 người dùng và 1 người dùng đó đã chuyển đổi ít nhất một lần.
Khi đó : 1/1 x 100% = 100%
Nếu tổng hợp các phiên của cả hai người dùng, chúng tôi sẽ có tổng cộng 2 người dùng và một người dùng đã có ít nhất một chuyển đổi.
1/2 x 100% = 50%.
Nếu khách truy cập thứ 2 quay lại trang web một lần nữa (nhưng không hoàn thành sự kiện chuyển đổi), tỷ lệ chuyển đổi người dùng sẽ vẫn là 100% cho người dùng đó (vì người dùng đó đã chuyển đổi trong quá khứ).

Tỷ lệ chuyển đổi trong báo cáo tiêu chuẩn GA4

Để đưa tỷ lệ chuyển đổi vào báo cáo chuẩn, bạn sẽ cần tùy chỉnh chúng.
Chuyển đến Báo cáo -> Chuyển đổi -> Chuyển đổi lưu lượng truy cập và nhấp vào biểu tượng Bút chì ở góc trên cùng bên phải.
Sau đó nhấp vào “Số liệu” và tiếp tụp tìm kiếm “dữ liệu chuyển đổi trong phiên”
Nhấp “Thêm số liệu”
Và tiếp tục tìm kiếm “Dữ liệu chuyển đổi Phiên”. Nhấp vào nó rồi nhấn “Áp dụng”.
Cuối cùng, nhấn Lưu -> Lưu thay đổi đối với báo cáo hiện tại > Lưu. Bây giờ bạn có tỷ lệ chuyển đổi phiên trong báo cáo chuyển đổi lưu lượng truy cập của mình (có phạm vi phiên).
Bạn thậm chí có thể chọn trong menu thả xuống xem bạn muốn xem CR của tất cả chuyển đổi hay chỉ một sự kiện cụ thể.
Quá trình tùy chỉnh tương tự cũng áp dụng cho Tỷ lệ chuyển đổi người dùng.

Xây dựng dữ liệu khám phá bằng tỷ lệ chuyển đổi

Tỷ lệ chuyển đổi phiên

Trên thanh bên trái, đi tới Khám phá và nhấp vào Blank. .
Trong cột Biến của dữ liệu Khám phá biểu mẫu tùy ý, hãy nhấp vào dấu cộng trong phần Thứ nguyên .
Chọn Nguồn/phương tiện phiên và nhấn Nhập .
Lưu ý: không sử dụng thứ nguyên “Nguồn/phương tiện” thông thường. Nếu bạn muốn xem dữ liệu về phiên của mình, bạn phải sử dụng thứ nguyên có chứa phiên trong tiêu đề của nó.
Bây giờ, hãy nhấp vào “+” bên cạnh Số liệu và chọn số liệu bạn muốn đưa vào báo cáo, ví dụ: Phiên, Tổng số người dùng, Chuyển đổi, Tỷ lệ chuyển đổi phiên. Nhấp vào Nhập .
Hướng dẫn Tỷ lệ chuyển đổi trong GA4
Hướng dẫn Tỷ lệ chuyển đổi trong GA4
Sau đó kéo Nguồn/phương tiện Phiên vào phần Hàng và tất cả số liệu vào Giá trị .
Hướng dẫn Tỷ lệ chuyển đổi trong GA4
Hướng dẫn Tỷ lệ chuyển đổi trong GA4
Bây giờ, bạn sẽ thấy danh sách các nguồn, phương tiện hoạt động tốt nhất và tỷ lệ chuyển đổi của chúng.

Tỷ lệ chuyển đổi người dùng

Hãy thêm nhiều hơn một số liệu, Nhấp vào biểu tượng “+” trong phần Số liệu.
Và nhập “Tỷ lệ chuyển đổi người dùng” và thêm nó vào báo cáo.
Một cột bổ sung sẽ xuất hiện và bạn sẽ nhận thấy rằng số liệu này cao hơn so với tỷ lệ chuyển đổi trong phiên.
Đó là vì CR của người dùng kiểm tra số lượng người dùng đã chuyển đổi. Nếu cùng một người đã chuyển đổi ít nhất một, nó sẽ được đưa vào tính toán. Các phiên không có chuyển đổi của người dùng đó sẽ không được tính đến.

Cách để tạo lại tỷ lệ chuyển đổi thương mại điện tử trong GA4

Trong phiên bản Google Analytics cũ hơn, có một chỉ số được gọi là Tỷ lệ chuyển đổi thương mại điện tử. Bạn có thể dễ dàng kiểm tra trong báo cáo tiêu chuẩn GA4.
Đi tới báo cáo Chuyển đổi lưu lượng truy cập và tùy chỉnh báo cáo đó để bao gồm số liệu tỷ lệ chuyển đổi Phiên. Sau đó chọn sự kiện mua trong báo cáo đó.
Bạn có thể xem tỷ lệ chuyển đổi thương mại điện tử trong báo cáo tiêu chuẩn.
Đi tới khám phá -> Blank
Sau đó, thêm vào các thông số sau:
  • Thứ nguyên:
    • Tên sự kiện
    • Nguồn/phương tiện phiên
  • Số liệu: Tỷ lệ chuyển đổi phiên. Bạn có thể thêm nhiều số liệu nếu bạn muốn. Ví dụ: phiên, tổng số người dùng, mua hàng thương mại điện tử, doanh thu thương mại điện tử,…
Thêm Nguồn/phương tiện phiên vào Hàng, Tỷ lệ chuyển đổi của phiên và các giá trị.
Nhưng vấn đề với báo cáo này là hiện tại nó bao gồm tất cả chuyển đổi trong phép tính. Bạn cần thu hẹp chỉ để mua hàng. Đó là lý do tại sao cần tạo bộ lọc: Tên sự kiện khớp với biểu thức chính quy session_start|purchase. Nhấp vào “Apply”.
Loại bộ lọc này sẽ bao gồm tất cả các phiên (trong tính toán tỷ lệ chuyển đổi) nhưng sẽ chỉ sử dụng sự kiện mua hàng làm chuyển đổi.
Nếu bạn cũng bao gồm chỉ số Phiên trong báo cáo, nó sẽ trông như thế này:

Kết luận

Bài viết trên đã hướng dẫn chi tiết cho bạn về Tỷ lệ chuyển đổi trong Google Analytics 4. Tỷ lệ chuyển đổi cho phép bạn nhanh chóng đánh giá hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị, kênh,…Tỷ lệ chuyển đổi càng cao thì nó càng tốt. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment ngay bên dưới nhé!

Nguồn tài liệu dịch: https://www.analyticsmania.com/post/conversion-rate-in-google-analytics-4/
5/5 - (100 bình chọn)
Xem thêm  Tất Tần Tật về Click Element Variable trong Google Tag Manager

Nguyễn Đức Hòa

Mình là Hòa. Mình là người viết những bài viết trên Blog này và Founder tại X3Sales.vn. Với kinh nghiệm 7+ năm nghiên cứu chuyên sâu về Google Ads. Và những chia sẻ của mình trên Website này đều là những trải nghiệm khi mình triển khai các chiến dịch với Google. Mong rằng sẽ giúp ích nhiều cho bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button