Kiến thức Google Analytics

Theo dõi sự kiện tùy chỉnh (Custom Events) bằng Google Analytics 4

Google Analytics 4 khác với Universal Analytics (GA3) bởi vì nó có thêm tính năng theo dõi sự kiện tùy chỉnh. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm kiến thức cơ bản về GA4 và muốn tìm hiểu sâu hơn về tính năng theo dõi sự kiện tùy chỉnh bằng Google Analytics 4 này thì hãy đọc ngay bài viết dưới đây.

Tóm tắt về tính năng theo dõi sự kiện GA4

Tính năng theo dõi sự kiện của GA4 không yêu cầu các thông số như danh mục sự kiện, hành động hoặc nhãn để hoạt động chính xác. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng các thông số được đề xuất khác hoặc tự đưa ra thông số của riêng mình.
Có 4 loại sự kiện trong Google Analytics 4:
 • Sự kiện được thu nhập động (Automatically collected events)
 • Sự kiện Đo lường nâng cao (Enhanced Measurement events)
 • Sự kiện được đề xuất (Recommended events)
 • Sự kiện tùy chỉnh (Custom events)
Vì phạm vi của bài viết này là theo dõi các sự kiện tùy chỉnh nên chúng tôi phải đảm bảo rằng tên sự kiện tùy chỉnh không khớp với những tên đã được Google xác định. Để tránh sự nhầm lẫn này, đây là một quy trình đơn giản mà bạn có thể làm theo để cấu trúc các sự kiện (tên và thông số) của mình một cách chính xác:
 • Kiểm tra xem sự kiện mà bạn muốn theo dõi có nằm trong số các sự kiện được thu thập tự động không. Nếu không, hãy kiểm tra xem tên sự kiện của bạn có giống với bất kỳ sự kiện nào trong số các sự kiện Đo lường nâng cao hay không (ví dụ: cuộn hoặc file_download)
 • Nếu không, hãy kiểm tra các sự kiện được đề xuất và quy ước đặt tên của chúng
 • Nếu không có danh mục nào ở trên áp dụng cho sự kiện của bạn, bạn sẽ cần tạo sự kiện tùy chỉnh.
Cấu hình của Sự kiện tùy chỉnh khá giống với sự kiện được đề xuất. Chỉ có sự khác biệt rằng bạn sẽ cần nghĩ ra tên sự kiện cho mình.
Ví dụ: nếu bạn muốn theo dõi số lần nhấp vào một hình ảnh cụ thể, bạn có thể sử dụng bất kỳ hình ảnh nào sau đây làm tên sự kiện:
 • image_click
 • click_image, v.v.
Khi định cấu hình sự kiện tùy chỉnh, có một số điều cần nhớ. Ví dụ: tên sự kiện của bạn không được vượt quá 40 ký tự. Vì vậy, hãy đảm bảo đặt tên cho các sự kiện tùy chỉnh của bạn một cách nghiêm túc.
Bây giờ, hãy xem ví dụ mà chúng tôi muốn đo lường số lần nhấp vào liên kết menu trên trang web.

Ví dụ 1: Sự kiện tùy chỉnh trong GA4 (với GTM) – Nhấp vào liên kết menu

Tôi sẽ trình bày cách gửi sự kiện tùy chỉnh tới Google Analytics 4 bằng Google Tag Manager. Tôi thích tùy chọn Google Tag Manager bởi vì nó mạnh hơn, linh hoạt hơn và tất cả cấu hình của bạn đều được đặt ở một nơi.
Lưu ý: các điều kiện kích hoạt theo dõi nhấp chuột vào liên kết menu khác nhau trên hầu hết các trang web (do sự khác nhau của các loại nhấp chuột, ID, v.v.).
Tôi có một số liên kết menu trên trang web demo mà tôi muốn theo dõi.
Trước tiên, bạn cần tạo trình kích hoạt sẽ cho Google Tag Manager biết khi nào sự kiện nhấp vào liên kết menu sẽ kích hoạt. Bật chế độ xem trước của Google Tag Manager và thử nhấp vào bất kỳ liên kết menu nào trên trang web. Bằng cách này, bạn sẽ thấy sự kiện “Nhấp vào liên kết (Link Click)” ở thanh bên trái của chế độ Xem trước.
Nếu bạn không nhìn thấy nó, bạn nên:
 • có ít nhất một trình kích hoạt GTM Just Links được kích hoạt trên một trang
 • hoặc đã bật tính năng theo dõi “ Tải tệp xuống ” hoặc “ Liên kết ngoài ” trong Cài đặt đo lường nâng cao của bạn
Giả sử bạn không sử dụng tính năng Đo lường nâng cao trong GA4. Đi tới Google Tag Manager -> Trình kích hoạt -> Mới -> Chỉ liên kết Đặt trình kích hoạt để kích hoạt Tất cả các lần nhấp vào liên kết và lưu các thay đổi.
Việc tạo trình kích hoạt này sẽ báo hiệu Google Tag Manager kích hoạt chức năng theo dõi liên kết của nó.
Sau đó, chuyển đến Biến -> Định cấu hình (trong phần “Biến tích hợp”) và bật tất cả các biến liên quan đến lần nhấp.
Làm mới chế độ xem trước (bằng cách nhấp vào nút Xem trước một lần nữa).
Bây giờ, hãy truy cập trang web của bạn và nhấp vào bất kỳ liên kết menu nào (ít nhất hai trong số đó).
Quay lại chế độ xem trước và bạn sẽ bắt đầu thấy các sự kiện Nhấp vào liên kết ở chế độ xem trước. Sau đó, nhấp vào sự kiện Nhấp vào liên kết đầu tiên và chuyển đến tab Biến của chế độ xem trước.
Sau đó bấm vào sự kiện Link Click thứ hai . Tôi hiện đang tìm kiếm một biến mà tôi có thể sử dụng để phân biệt lần nhấp vào liên kết menu với các lần nhấp vào liên kết khác. Biến này sẽ giúp kích hoạt thẻ sự kiện Google Analytics 4 theo hành động chính xác.
Khi kiểm tra kỹ hơn, cả hai liên kết đều chứa cùng một giá trị Lớp nhấp chuột site-nav__link site-nav__link–main.
Quay lại danh sách trình kích hoạt trong vùng chứa GTM của bạn và nhấp vào trình kích hoạt đã tạo trước đó cho Tất cả các lần nhấp vào liên kết . Chúng tôi sẽ chỉnh sửa nó và thêm một điều kiện: Nhấp vào Lớp chứa site-nav__link–main
Hãy tiếp tục và lưu trình kích hoạt.
Bây giờ là lúc chuyển thông tin tới Google Analytics 4.
Điều hướng đến Thẻ -> Mới -> Google Analytics -> Google Analytics: Sự kiện GA4 . Nhập ID Đo lường của luồng dữ liệu GA4 (hoặc tốt hơn nữa là nhập ID đo lường dưới dạng biến không đổi)
Sau đó, nhập tên sự kiện. Giá trị của nó là tùy thuộc vào bạn. Bất kỳ tùy chọn nào sau đây đều hoàn toàn ổn:
 • menu_click
 • thực đơn
 • menu_item_click
Đây chỉ là một số ví dụ và không giới hạn ở những ví dụ này. Chỉ cần ghi nhớ tuân theo các giới hạn về độ dài tên
Trong trường hợp của tôi, tôi đã sử dụng menu_link_click làm tên sự kiện. Nhưng lần này, việc chỉ gửi tên sự kiện không hữu ích lắm. Bạn có thể muốn biết chính xác mục menu nào nhận được nhiều nhấp chuột nhất. Còn tên và URL của mục menu thì sao?
Chúng tôi có thể làm điều đó bằng cách gửi các thông số sự kiện bổ sung. Mặc dù bạn có thể sử dụng các thông số đã được đề cập trong tài liệu về Sự kiện đo lường nâng cao (như link_urllink_text ), hãy tạo hai thông số tùy chỉnh (vì tôi chỉ muốn chỉ cho bạn cách định cấu hình chúng).
Tôi sẽ chuyển hai tham số menu_item_urlmenu_item_name . Tôi đã đặt tên các tham số này và bạn cũng có thể làm được.
Để gửi thông số tùy chỉnh, bạn phải mở rộng phần Thông số sự kiện trong thẻ sự kiện Google Analytics 4 rồi nhấp vào Thêm hàng .
Nhập tên của tham số đầu tiên. Trong trường hợp này, đó là menu_item_url . Trong trường Giá trị , tôi sẽ chèn một biến trả về URL được nhấp vào. May mắn thay, GTM đã cung cấp một biến như vậy, nó được gọi là URL nhấp chuột . Nhấp vào nút Chèn Biến rồi chọn biến {{Click URL}} .
Hãy thêm một tham số khác, menu_item_name . Vì mục đích đó, GTM cung cấp một biến tích hợp khác, {{Click Text}} . Chèn nó là tốt. Vì khách truy cập trang web của bạn có thể dịch trang của bạn nên giá trị {{Click Text}} cũng sẽ thay đổi. Do đó, bạn sẽ thấy danh sách các giá trị được thu thập đa dạng hơn trong báo cáo GA4 của mình.
Nếu bạn muốn gửi thêm thông số, bạn có thể thoải mái làm điều đó. Bạn có thể gửi tối đa 25 thông số với một sự kiện duy nhất.
Gán trình kích hoạt Just Links đã tạo trước đó cho thẻ này và lưu nó.
Làm mới chế độ Xem trước GTM và nhấp vào một vài mục menu của bạn. Quay lại chế độ Xem trước và nhấp vào các sự kiện Nhấp vào liên kết đó. Kiểm tra xem thẻ sự kiện GA4 cho Lượt nhấp vào liên kết menu có kích hoạt hay không.
Hãy truy cập DebugView của Google Analytics 4 để đảm bảo sự kiện đã được đăng ký.
QUAN TRỌNG: mặc dù bạn sẽ thấy các thông số tùy chỉnh của mình trong Báo cáo thời gian thực và DebugView trong GA4, nhưng bạn sẽ không thể thấy chúng trong các báo cáo GA4 khác. Trừ khi bạn đăng ký các tham số đó làm thứ nguyên tùy chỉnh trong Google Analytics.

Đăng ký định nghĩa tùy chỉnh

Tất cả thông số tùy chỉnh phải được thêm dưới dạng định nghĩa tùy chỉnh trong Google Analytics 4 nếu bạn muốn xem chúng ở những nơi như Báo cáo kênh, Khám phá, xem thẻ báo cáo của chúng trong báo báo tiêu chuẩn, v.v,,
Trong Google Analytics 4, đi đến Admin -> Định nghĩa tùy chỉnh.
Nhấp vào nút “Tạo thứ nguyên tùy chỉnh” và sau đó nhập:
 • Tên của thông số. Bạn có thể nhập bất cứ điều gì bạn muốn. Theo đó, GA4 sẽ hiển thị thứ nguyên trong báo cáo của bạn. Ví dụ, bạn có thể đặt tên cho nó là “menu_item_url”, “Menu item URL”, hoặc bất kỳ tên nào khác.
 • Phạm vi: chỉ áp dụng thông số này cho một sự kiện (chứ không phải cho tất cả các sự kiện của cùng một người dùng) nên cần chọn “Event”
 • Tham số sự kiện: Tại đây, bạn phải nhập tên chính xác như bạn đã nhập trong thẻ GTM. Ví dụ: Nếu tên tham số của bạn là menu_item_url, bạn phải nhập nó giống như thế. Đùng lo lắng nếu tính năng tự động hoàn thành của trường đó chưa hiển thị thông số của bạn. Thay vào đó, chỉ cần nhập nó và lưu kịch thước.
Sau đó, đăng ký tham số thứ hai (trong trường hợp của tôi là menu_item_name) và lưu nó. Nhân tiện, đôi khi tôi sử dụng các từ “thông số tùy chỉnh” và “thứ nguyên tùy chỉnh” thay thế cho nhau. Nói chung, chỉ số tùy chỉnh và thứ nguyên tùy chỉnh đều được nhóm thành thông số tùy chỉnh.
Và bây giờ chúng ta chờ đợi. Trong vòng 24 giờ tới, các thông số tùy chỉnh sẽ bắt đầu xuất hiện trong báo cáo Google Analytics 4 của bạn.

Ví dụ 2: Tạo sự kiện tùy chỉnh trong giao diện Google Analytics 4

Tùy chọn này có thể thuận tiện cho những người không sử dụng Google Tag Manager hoặc không muốn gặp rắc rối với nội dung kỹ thuật. Tùy chọn này (tạo sự kiện trong giao diện GA4) tuy tiện lợi nhưng cũng có nhiều hạn chế hơn.
Google Analytics 4 có một tính năng gọi là “Tạo sự kiện”. Nó cho phép bạn tạo sự kiện dựa trên các sự kiện khác đã được GA4 theo dõi. Ví dụ: nếu bạn theo dõi các sự kiện “page_view” và muốn tạo một sự kiện riêng chỉ dành cho trang “Thank you”, bạn có thể sử dụng tính năng này để tạo sự kiện thanksyou_page_visit .
Đi tới trang Quản trị -> Sự kiện , nhấp vào Tạo sự kiện, sau đó nhấp vào Tạo.
Nhập tên của sự kiện tùy chỉnh. Bạn có thể đặt tên cho nó bất cứ điều gì bạn muốn. Hãy chắc chắn rằng tên là rõ ràng để hiểu. thanksyou_page_visit có thể là một lựa chọn tốt.
Sau đó, hãy chuyển sang phần Điều kiện phù hợp (Matching Conditions) . Ở đây chúng ta phải cho GA4 biết loại sự kiện mà chúng ta đang tìm kiếm. Sau đó, khi sự kiện cụ thể đó được phát hiện, thanksyou_page_visit của chúng tôi cũng sẽ được tạo.
Trong trường hợp của tôi, tôi cần nhập các điều kiện sau:
 • event_name bằng page_view
 • page_location chứa /thank-you/
Trong trường hợp của bạn, giá trị của thông số page_location có thể sẽ khác.
Nếu bạn muốn sao chép tất cả các thông số từ sự kiện page_view sang sự kiện mới, hãy giữ hộp kiểm Sao chép thông số từ sự kiện nguồn đã bật.
Sau khi bạn hoàn tất việc này, GA4 sẽ tự động bắt đầu theo dõi sự kiện thanksyou_page_visit khi sự kiện page_view được kích hoạt trên trang có chứa /thank-you/ trong URL. Hãy nhớ rằng bạn có thể có tối đa 50 quy tắc “Tạo sự kiện” trong một thuộc tính GA4.

Kiểm tra sự kiện tùy chỉnh của bạn trong Google Analytics 4

Sau khi bạn định cấu hình các sự kiện tùy chỉnh của mình, đã đến lúc thử nghiệm chúng. Tính năng chính được xây dựng để gỡ lỗi dữ liệu GA4 là phần DebugView. Bạn có thể tìm thấy nó bằng cách truy cập Admin -> DebugView .
Đó là nơi quá trình gỡ lỗi sẽ diễn ra. Không kết hợp điều này với chế độ xem trước và gỡ lỗi của Google Tag Manager
Để bật chế độ gỡ lỗi trong GA4, bạn có một số tùy chọn (bất kỳ tùy chọn nào trong số đó cũng sẽ hoạt động):
 • Bật tiện ích mở rộng trình gỡ lỗi GA của Chrome
 • Gửi thông số debug_mode cùng với một sự kiện
 • Đã bật chế độ Xem trước của Google Tag Manager trên trang mà bạn đang gỡ lỗi
Trong trường hợp tùy chọn đầu tiên, hãy cài đặt tiện ích mở rộng, sau đó nhấp vào biểu tượng của nó (để bạn có thể thấy dải băng BẬT ). Từ thời điểm này, bạn sẽ bắt đầu thấy các sự kiện của mình trong tab DebugView.
Tùy chọn khác là gửi thông số debug_mode với mọi sự kiện bạn muốn xem trong DebugView. Trong Google Tag Manager, bạn có thể làm điều đó bằng cách mở thẻ Google và thêm tham số sau:
Nếu tham số debug_mode chứa bất kỳ giá trị nào thì sự kiện sẽ xuất hiện trong DebugView.
Bật chế độ xem trước GTM sẽ tự động đặt debug_mode thành true. Do đó, sữ liệu sẽ bắt đầu xuất hiện trong DebugView GA4,
Khi bắt đầu xem dữ liệu trên màn hình DebugView, bạn có thể nhấp vào từng sự kiện riêng lẻ và đánh giá danh sách thông số thích hợp cho từng sự kiện sẽ xuất hiện.
Hãy nhấp vào thông số đó để xem giá trị mà GA4 nhận được.
Tuy nhiên, tôi nhận thấy có một số trì hoãn giữa sự kiện diễn ra trên trang web và sau đó xuất hiện trong DebugView. Đôi khi, tôi phải đợi vài phút cho đến khi các sự kiện diễn ra. Điều đó hơi đáng tiếc và hy vọng nhóm phát triển Google Analytics 4 sẽ cải thiện điều này trong tương lai.
Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn đã chọn đúng thiết bị Gỡ lỗi ở góc trên cùng bên trái.
Nếu nhiều khách truy cập đã bật chế độ xem gỡ lỗi (ví dụ: tất cả họ đều đã bật tiện ích mở rộng của Chrome), bạn sẽ thấy nhiều thiết bị ở đó và việc này có thể cần một chút thời gian để tự tìm thấy.
Dù sao đi nữa, khi bạn bắt đầu xem dữ liệu trong DebugView, mọi thứ sẽ như thế này.
Biểu tượng màu xanh lam làm nổi bật các sự kiện và biểu tượng màu xanh lục thể hiện sự chuyển đổi.
Bạn sẽ thấy các thông số được gửi cùng với một sự kiện khi bạn điều hướng đến sự kiện đó. Bấm vào tham số để xem giá trị của nó.
Sau khi đảm bảo dữ liệu đến và hiển thị chính xác, bạn nên gửi các thay đổi GA4 trong vùng chứa GTM và xuất bản dữ liệu đó.
Bạn có thể làm điều đó bằng cách nhấp vào nút GỬI ở góc trên cùng bên phải và hoàn thành tất cả các bước mà giao diện người dùng yêu cầu bạn thực hiện.
Sau đó, bạn sẽ sớm bắt đầu thấy dữ liệu mới trong báo cáo thời gian thực của mình.
Trên thanh bên trái của giao diện Google Analytics 4, đi tới Thời gian thực . Tại đây, bạn sẽ thấy dữ liệu được đưa vào báo cáo của mình. Không giống như phiên bản trước (Universal Analytics), báo cáo mới cho phép bạn xem dữ liệu ở cấp độ chi tiết hơn nhiều.
Trước tiên, bạn sẽ thấy một bản đồ và một loạt thẻ có nguồn lưu lượng truy cập, các sự kiện phổ biến nhất và số lượng người dùng trong 30 phút qua (nhân tiện, báo cáo thời gian thực của Universal Analytics hiển thị số lượng người dùng trong 5 phút cuối).
Bạn cũng có thể xem ảnh chụp nhanh của từng người dùng. Ví dụ: bạn có thể làm điều đó bằng cách nhấp vào nút Xem ảnh chụp nhanh của người dùng (View user snapshot) ở góc trên cùng bên phải.
Sau đó, bạn sẽ thấy một luồng tất cả các sự kiện của người dùng cụ thể đó. Bạn có thể nhấp vào chúng (giống như trong DebugView ) để xem mọi thứ ở mức chi tiết hơn. Nếu bạn muốn xem khách truy cập khác, bạn có thể nhấp vào nút ở đây:
Nhấn nút Thoát ảnh chụp nhanh ở góc trên bên phải để hoàn tất việc kiểm tra ảnh chụp nhanh.

Tôi có thể tìm thấy sự kiện tùy chỉnh trong báo cáo Google Analytics 4 ở đâu?

Tôi sẽ chỉ cho bạn một số nơi bạn có thể tìm thấy dữ liệu sự kiện mà bạn vừa gửi tới Google Analytics 4.
Hãy nhớ rằng Google liên tục cập nhật Google Analytics 4. Vì vậy, nếu có điều gì đó khác với những gì bài viết này mô tả. Tiếp tục duyệt giao diện và cuối cùng bạn sẽ tìm thấy những gì bạn cần.
Vì vậy, chúng ta hãy nhìn vào những gì chúng ta có bây giờ. Dưới đây là một số báo cáo:
 • Quản trị viên -> Sự kiện (điều này sẽ chỉ hiển thị danh sách các sự kiện có số lượng. Không có gì lạ mắt.
 • Báo cáo -> Tương tác -> Sự kiện
 • Khám phá (còn gọi là báo cáo Khám phá)
Nhưng đó không phải là tất cả. GA4 là nền tảng dựa trên sự kiện phân tích, mỗi báo cáo đề bị ảnh hưởng bởi sự kiện abjn gửi (bằng cách này hoặc cách khác).

Báo cáo “Báo cáo → Tương tác → Sự kiện”

Báo cáo Sự kiện cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về tất cả các sự kiện được gửi đến thuộc tính của bạn + một vài biểu đồ. Bên dưới chúng, bạn sẽ thấy danh sách các sự kiện; nếu bạn nhấp vào bất kỳ thông số nào trong số chúng, bạn có thể xem các thông số khác nhau được ghi lại trong sự kiện.

Khám phá (còn gọi là báo cáo Khám phá)

Phần Khám phá là nơi bạn có thể đi sâu vào dữ liệu của mình. Trong Khám phá, bạn có thể sử dụng các báo cáo như Biểu mẫu miễn phí, Khám phá kênh, Khám phá đường dẫn, v.v.
Hãy nhớ rằng bạn có thể phải đợi 24 giờ để dữ liệu được đưa vào báo cáo của bạn. Vì vậy, nếu bạn không thấy dữ liệu bây giờ, hãy kiên nhẫn.
Giả sử tôi muốn xem cách người dùng thuộc các danh mục thiết bị khác nhau tương tác với thanh menu trên trang web của tôi. Hãy nhớ rằng tôi đã thiết lập sự kiện menu_click ?
Vì vậy, hãy vào Khám phá và nhấp vào khối Biểu mẫu miễn phí (Free Form).
Sau đó, trong cột Biến, tôi cần bao gồm thứ nguyên tùy chỉnh menu_item_url vì tôi muốn xem mỗi URL menu nhận được bao nhiêu lần nhấp chuột. Sau đó, nhấp vào biểu tượng “+” rồi tìm thứ nguyên menu_item_url. Sau đó, chọn nó để thêm vào danh sách các thứ nguyên có thể có trong báo cáo.
Nếu KHÔNG THỂ thấy menu_item_url (hoặc bất kỳ thông số tùy chỉnh nào bạn đang tìm kiếm), bạn phải đăng ký thông số tùy chỉnhtrong Quản trị > Định nghĩa tùy chỉnh > Tạo thứ nguyên tùy chỉnh . Và sau đó đợi 24 giờ cho đến khi dữ liệu xuất hiện trong báo cáo. Nếu báo cáo không hoạt động chính xác, hãy đợi lâu hơn.
Sau đó hãy chỉnh sửa cài đặt Tab. Xóa các thứ nguyên hiện có trong ROWS và bao gồm định nghĩa tùy chỉnh mà bạn muốn. Trong trường hợp của tôi, đó là menu_item_url .
Trong phần CỘT, tôi đã sử dụng thứ nguyên Danh mục thiết bị. Trong phần GIÁ TRỊ, hãy chọn số liệu bạn muốn xem. Tôi đã sử dụng Số lượng sự kiện .
Sau đó, bạn sẽ chỉ cần lọc những sự kiện chứa thứ nguyên menu_item_url . Trong trường hợp của tôi, đó chỉ là sự kiện menu_link_click .
Đó là lý do tại sao bạn nên nhập bộ lọc ở cuối phần Cài đặt tab: “Tên sự kiện khớp chính xác menu_link_click .”
Báo cáo của bạn bây giờ sẽ hiển thị cách các danh mục thiết bị khác nhau đang nhấp vào các mục menu, những danh mục nào phổ biến nhất và số lần nhấp mà chúng nhận được.
Ngoài ra, đừng quên thay đổi phạm vi ngày nếu bạn cần. Bạn có thể thực hiện việc này ở góc trên bên trái của giao diện Khám phá.
Bạn cũng có thể sử dụng dữ liệu sự kiện trong những thứ như báo cáo kênh, nhưng hãy giữ dữ liệu đó cho một hướng dẫn khác trong tương lai.

Biến Sự kiện tùy chỉnh của Google Analytics 4 thành Chuyển đổi

Một số sự kiện quan trọng hơn những sự kiện khác; ví dụ: các tương tác quan trọng nhất được gọi là mục tiêu trong phiên bản GA trước đó, hiện được gọi là chuyển đổi.
Nếu bạn muốn tìm hiểu cách định cấu hình lượt chuyển đổi trong Google Analytics 4, hãy xem video hướng dẫn bên dưới.

Hạn chế của sự kiện tùy chỉnh trong GA4

Trước khi bắt đầu tạo sự kiện tùy chỉnh trong Google Analytics 4, hãy lưu ý những hạn chế này (trên thực tế, những hạn chế này cũng áp dụng cho các sự kiện thông thường):
 • Độ dài tối đa của tên sự kiện là 40 ký tự. Nếu sử dụng nhiều hơn, bạn sẽ không thể đánh dấu đó là lượt chuyển đổi.
 • Một số tên sự kiện (của các sự kiện được theo dõi tự động) được đặt trước (nhưng không phải tất cả chúng). Ví dụ: bạn không thể tự mình gửi sự kiện session_start hoặc first_visit. Nhưng, bạn có thể gửi các sự kiện đo lường nâng cao bằng cách thiết lập tùy chỉnh của mình (với Google Tag Manager), ví dụ: file_download, view_search_results, v.v.. Bạn có thể tìm thấy danh sách tên sự kiện dành riêng ở đây. Mặc dù tài liệu đó nói rằng bạn không thể sử dụng tên sự kiện đo lường nâng cao nhưng tôi đã thử nhiều lần và chúng vẫn hoạt động tốt.
 • Tên sự kiện của bạn phải bắt đầu bằng một chữ cái và chỉ chứa các chữ cái, số và dấu gạch dưới. Đừng sử dụng dấu cách. Tốt nhất bạn chỉ nên sử dụng các ký tự nhỏ (còn gọi là snake_case). Ví dụ: menu_link_click.
 • Mặc dù tài liệu Google Analytics 4 cho biết bạn có thể sử dụng các chữ cái không phải tiếng Anh trong tên sự kiện, nhưng tôi đã trộn kết quả khác nhau. Ví dụ: nếu bạn cố gắng tạo trình kích hoạt đối tượng, các chữ cái không phải tiếng Anh có thể gây ra sự cố.
Nói về các giới hạn tham số sự kiện, hãy nhớ rằng:
 • Bạn có thể gửi tối đa 25 thông số sự kiện cùng với sự kiện. Dựa trên nhiều thử nghiệm khác nhau, các thông số được thu thập tự động (như page_location, v.v.) sẽ được tính vào giới hạn này.
 • Độ dài tối đa của tên tham số là 40 ký tự.
 • Độ dài tối đa của giá trị (của tham số) là 100 ký tự

Kết luận

Vậy là bài viết đã hướng dẫn bạn theo dõi sự kiện tuỳ chỉnh bằng Google Analytics 4. Hãy tận dụng và sử dụng các tính năng của Google Analytics 4 cho chiến dịch của bạn, việc theo dõi các sự kiện tùy chỉnh bằng Google Analytics 4 mang lại giá trị cho công việc của bạn đáng giá hơn.

Nguồn tài liệu dịch: https://www.analyticsmania.com/post/how-to-track-custom-events-with-google-analytics-4/
5/5 - (100 bình chọn)
Xem thêm  Tìm hiểu chuyên sâu về Google Analytics 4

Nguyễn Đức Hòa

Mình là Hòa. Mình là người viết những bài viết trên Blog này và Founder tại X3Sales.vn. Với kinh nghiệm 7+ năm nghiên cứu chuyên sâu về Google Ads. Và những chia sẻ của mình trên Website này đều là những trải nghiệm khi mình triển khai các chiến dịch với Google. Mong rằng sẽ giúp ích nhiều cho bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button