Kiến thức Google Analytics

Theo dõi lượt tải xuống tệp bằng Google Analytics 4-Bao gồm PDF

Nếu bạn đang điều hành một trang web nơi mọi người có thể nhấp và mở/tải xuống các tệp (như Bảng tính PDF hoặc Excel), bạn có thể muốn biết liên kết nào được nhấp vào nhiều nhất và liệu khách truy cập của bạn có quan tâm đến những tài nguyên đó hay không.
Bằng cách đo lường số lượt tải xuống tệp, bạn sẽ có thể hiểu nội dung nào hấp dẫn hơn và bạn nên tập trung nỗ lực hơn vào đâu. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách theo dõi lượt tải xuống tệp bằng Google Analytics 4 trong hướng dẫn này.

Theo dõi lượt tải xuống tệp bằng Google Analytics 4 (tính năng tích hợp có sẵn)

Google Analytics 4 có một bộ tính năng theo dõi sự kiện tự động được gọi là Đo lường nâng cao.
Chúng tôi chỉ có lượt xem trang trong phiên bản trước của GA (Universal Analytics). Nếu bạn muốn theo dõi nhiều sự kiện, bạn phải tùy chỉnh thiết lập của mình.
Với tính năng Đo lường nâng cao, bạn có thể có nhiều sự kiện mà không cần định cấu hình Google Tag Manager hoặc chỉnh sửa mã website của bạn.
Khi bạn tạo một dữ liệu luồng web trong Google Analytics 4, bạn có thể sử dụng Đo lường nâng cao. Nó được thiết kế để giúp các nhà tiếp thị nhận được nhiều sự kiện trongg báo cáo nhất có thể mà không cần hợp tác với nhà phát triển hoặc định cấu hình trong Google Tag Manager.
Nếu bạn chuyển đến Admin -> Luồng dữ liệu – > Tìm kiếm luồng dữ liệu, cửa sổ window sẽ mở ra như sau, nơi bạn sẽ nhìn thấy phần gọi là Đo lường nâng cao.
Mặc định, tính năng này có thể được bật và sẽ tự động theo dõi sự kiện như:
 • Lượt xem trang (tên sự kiện: page_view)
 • Cuộn (tên sự kiện: scroll)
 • Tải tệp xuống (tên sự kiện: file_download)
 • Lượt nhấp vào liên kết ngoài (tên sự kiện: nhấp với thông số ngoài: true)
 • Tìm kiếm trang web (tên sự kiện: view_search_results)
 • Tương tác video (sự kiện: video_start, video_progress, video_complete)
Nếu muốn, bạn có thể tắt/bật từng sự kiện và bạn có thể làm điều đó bằng cách nhấp vào biểu tượng bánh răng trong phần Đo lường nâng cao rồi nhấp vào nút chuyển đổi.
Một trong những lựa chọn sẽ có File Downloads.

Sự kiện file_download

Mỗi khi Google Analytics 4 theo dõi, một sự kiện tải tệp xuống (file_download) sẽ được gửi tới GA4 khi người dùng nhấp vào một đường liên kết và đường liên kết đó chứa một trong các đuôi tệp sau: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, . txt, .rtf, .csv, .exe, .key, .pps, .ppt, .pptx, .7z, .pkg, .rar, .gz, .zip, .avi, .mov, .mp4, .mpe, .mpeg, .wmv, .mid, .midi, .mp3, .wav, .wma. Nói cách khác, nếu liên kết mở/tải xuống một tệp. Hiện không thể cập nhật danh sách với các tiện ích mở rộng khác trong giao diện GA4.
Vì vậy, nếu bạn muốn mở rộng danh sách, bạn phải triển khai nó thông qua Google Tag Manager.
Sau khi cài đặt Google Analytics 4, bạn có thể kiểm tra xem tính năng này có hoạt động hay không. Đầu tiên, cài đặt tiện ích mở rộng Chrome và sau đó nhấp vào biểu tượng của Chrome (để bật). Sau đó (trong GA4) đến Admin -> Debugview.
Cuối cùng, mở trang web của bạn (hoặc làm mới tab trình duyệt bằng nó) và liên kết mở/tải xuống tệp (ví dụ: PDF).
Quay lại Chế độ xem gỡ lỗi và đợi cho đến khi bạn thấy sự kiện file_download ở đó.
Nhấp vào sự kiện file_download, và bạn sẽ nhìn thấy những thông số cũng được theo dõi. Ngoài ra tất cả các thông số liên quan đến trang (như page_location), nó cũng sẽ theo dõi những thông số sau:
 • file_extension: Tiện ích mở rộng của tệp. Ví dụ: “pdf”, “docx”,…
 • file_name: Tên của tệp. Nếu URL được nhấp là example.com/filename.pdf , giá trị thông số sẽ là “filename”.
 • link_text: Đoạn văn bản của liên kết (đã được nhấp vào) để mở/tải tệp.
 • link_url: URL của liên kết tệp đã được nhấp. Ví dụ: https://www.example.com/filename.pdf
Chú ý: Nếu tệp URL dài hơn 100 ký tự, giá trị của link_url sẽ bị cắt bớt (có nghĩa là phần cuối của URL sẽ không được hiển thị trong báo cáo)
Vì vậy nếu bạn nhìn thấy sự kện này trong debugview và báo cáo thời gian thực, tính năng theo dõi lượt tải xuống tệp bằng Google Analytics 4 sẽ hoatj động.

Những lưu ý về tính năng theo dõi lượt tải xuống bằng Google Analytics 4

Mặc dù tính năng theo dõi tải xuống tệp tích hợp trong Google Analytics 4 là một tính năng bổ sung đáng chào đón nhưng bạn cần lưu ý một số hạn chế.
Nếu chúng là công cụ giải quyết vấn đề cho bạn, thay vào đó bạn nên triển khai điều này bằng Google Tag Manager

Độ dài tối đa của link_url là 100 ký tự

Khi GA4 theo dõi các đường liên kết tải tệp xuống, nó sẽ ghi lại URL đầy đủ. Vì vậy, nếu nó trông như thế này https://www.examples.com/download/very_long_value[….] thì GA4 sẽ cắt bỏ phần cuối của giá trị. Và thông thường, phần cuối của URL chứa tên tệp thực tế và phần mở rộng tệp (pdf, xls, v.v.)
Thay vào đó, tôi muốn theo dõi tên tệp (ví dụ: some-ebook.pdf) hoặc đường dẫn hoặc URL nhấp chuột (ví dụ:/download/something/some-ebook.pdf). Điều này sẽ làm giảm tác động của giới hạn ký tự.
May mắn thay, điều này có thể được giải quyết nếu bạn triển khai theo dõi tải xuống tệp bằng Goole Tag Manager.

Không thể tùy chỉnh danh sách các phần mở rộng của tệp được hỗ trợ

Tính năng theo dõi lượt tải tệp xuống bằng Google Analytics 4 hỗ trợ các tệp mở rộng sau: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .txt, .rtf, .csv, .exe, .key, .pps, .ppt, .pptx , .7z, .pkg, .rar, .gz, .zip, .avi, .mov, .mp4, .mpe, .mpeg, .wmv, .mid, .midi, .mp3, .wav, .wma.
Mặc dù đây là những tiện ích mở rộng phổ biến nhất nhưng khả năng mong manh là tiện ích mở rộng cụ thể mà doanh nghiệp của bạn sử dụng không có ở đây.

Cách theo dõi tệp tải xuống với Google Tag Manager

Đây là một giải pháp thay thế cho tính năng theo dõi tải tệp xuống được tích hợp sẵn của GA4. Nó linh hoạt hơn nhưng đòi hỏi nhiều kiến thức và cấu hình hơn.
Quá trình cấu hình sẽ như thế này:
 • Chúng tôi sẽ tạo một biến trả về tên tệp (ví dụ: nếu URL nhấp chuột là htttps://example.com/file.pdf, nó sẽ trả về file.pdf)
 • Chúng tôi sẽ tạo một biến trả về phần mở rộng tệp (ví dụ: pdf). Đây là tùy chọn.
 • Sau đó, chúng tôi sẽ tạo một trình kích hoạt nhấp vào liên kết để tìm kiếm các phần mở rộng tệp cụ thể
 • Cuối cùng, chúng tôi sẽ tạo thẻ sự kiện GA4 và kiểm tra thẻ này
Lưu ý: giải pháp này sẽ chỉ hoạt động nếu liên kết tệp chứa phần mở rộng tệp (ví dụ: .pdf, .xlsx, v.v.).

Tạo một biến: File Name

Chuyển đến vùng chứa Google Tag Manager -> Biến và đảm bảo rằng biến URL nhấp chuột được bật. Nếu bạn không thể nhìn thấy nó trong danh sách, hãy nhấp vào Tùy chỉnh và bật URL nhấp chuột (Click URL)
Sau đó nhấp vào Mới (trong cùng phần Biến) -> Cấu hình biến -> Biến JavaScript tùy chỉnh. Dán đoạn mã sau:
function() { var filepath = {{Click URL}}.split("/"); var filename = filepath.pop(); var decodedFilename = decodeURI(filename); return decodedFilename.indexOf(".") > -1?decodedFilename:'n/a'; }
Đặt tên cho biến này là cjs – tên tệp và nhấn lưu.

Tạo một biến: Phần mở rộng tập tin (file extension)

Khi bạn đang ở trong phần Biến, hãy nhấp vào Mới > Cấu hình biến > Biến sự kiện tự động. Sau đó nhập các cài đặt sau:
Biến này sẽ trả về phần mở rộng tệp của liên kết nhấp chuột. Đặt tên cho nó Phần mở rộng tệp (file extension) và nhấn lưu.

Tạo trình kích hoạt Nhấp vào liên kết

Trong Google Tag Manager, hãy đi tới Trình kích hoạt -> Mới -> Cấu hình trình kích hoạt -> Chỉ liên kết. Nhập cấu hình sau:
Điều kiện trong trình kích hoạt là cjs – filename khớp với RegEx (bỏ qua chữ hoa) \.(pdf|xlsx?|docx?|txt|rtf|csv|exe|key|pps|pptx?|7z|pkg|rar|gz|zip |avi|mov|mp4|mpe?g|wmv|midi?|mp3|wav|wma)
Đây là danh sách các phần mở rộng tệp mà tính năng đo lường nâng cao GA4 hỗ trợ. Nếu bạn muốn thêm phần mở rộng tệp bổ sung, hãy chỉnh sửa biểu thức chính quy bằng cách thêm “|” (điều này có nghĩa là OR) và sau đó thêm phần mở rộng tệp thực tế (ví dụ: dll).
Đặt tên cho trình kích hoạt này Link click – file download và nhấn lưu.

Tạo một thẻ sự kiện GA4

Nếu bạn chưa cài đặt GA4 với Google Tag Manager, hãy chuyển đến Thẻ -> Mới -> Cấu hình thẻ -> Google Analytics -> Thẻ Google và nhập các cài đặt sau. Bước đầu tiên là tạo Thẻ Google.
Bây giờ, hãy tạo thẻ sự kiện GA4, các sẽ được gửi chi tiết sự kiện đến GA4 khi một tệp tải xuống xảy ra. Đi đến Tags -> New -> Tag Configuration -> Google Analytics -> Google Analytics: GA4 Event. Nhập các cài đặt sau:
Đảm bảo rằng tên thông số sự kện chính xác như trên: file_extension, file_name, link_text, link_url.
Đảm bảo rằng hai biến tích hợp trong GTM được bật: Văn bản nhấp chuột (Click Text) URL nhấp chuột (Click URL). Nếu bạn không nhìn thấy chúng, hãy đi tới Biến -> Tùy chỉnh và bật chúng.
Sau đó nhấp vào Kích hoạt và thêm trình kích hoạt Nhấp vào liên kết mà chúng tôi đã tạo ở chương trước. Lưu thẻ.

Kiểm tra thiết lập

Bước cuối cùng. Hãy kiểm tra xem mọi thứ có hoạt động như mong đợi không. Nhấn vào nút Preview ở góc trên bên phải giao diện GTM
Thao tác này sẽ mở một tab/cửa sổ trình duyệt mới. Nhập URL của trang mà bạn muốn kiểm tra điều này.
Bây giờ hãy truy cập trang web của bạn và nhấp vào liên kết tập tin. Sau đó quay lại chế độ xem trước GTM và xem sự kiện Nhấp vào liên kết có hiển thị hay không. Nếu có, hãy nhấp vào đó và kiểm tra xem thẻ sự kiện GA4 của bạn đã kích hoạt chưa.
Thẻ có kích hoạt không? Nếu có, hãy chuyển đến Google Analytics > Quản trị viên -> Debugview và xem liệu sự kiện file_download có hiển thị ở đó hay không (nếu chưa tắt tính năng theo dõi tải tệp xuống trong tính năng đo lường nâng cao GA4 thì bạn sẽ thấy hai sự kiện).
Ngoài ra, nhấp vào sự kiện và kiểm tra xem các thông số sự kiện và giá trị của chúng có được theo dõi chính xác hay không.

Xuất bản GTM và tắt tính năng theo dõi tải tệp xuống trong GA4

Khi mọi thứ đã được kiểm tra, bạn cần thực hiện hai việc:
 • Xuất bản vùng chứa GTM (để những thay đổi này có hiệu lực đối với khách truy cập trang web của bạn). Bạn có thể làm điều đó bằng cách nhấp vào nút Gửi ở góc trên bên phải của giao diện GTM.
 • Chuyển đến Google Analytics -> Quản trị viên -> Luồng dữ liệu -> Chọn luồng dữ liệu trang web của bạn. Nhấp vào biểu tượng bánh răng, tắt theo dõi tải xuống tệp và nhấp vào Lưu. Bằng cách này, bạn sẽ tránh được dữ liệu trùng lặp (khi GTM và Đo lường nâng cao GA4 theo dõi cùng một nội dung).

Tìm dữ liệu tải tệp xuống ở đâu trong báo cáo chuẩn Google Analytics 4?

Sau khi bạn bắt đầu thu thập dữ liệu tải tệp xuống, hãy đợi ít nhất 24-48 giờ. Google Analytics 4 xử lý dữ liệu khá chậm nên cần thêm thời gian.
Các bước tìm dữ liệu khác nhau tùy theo loại báo cáo bạn muốn sử dụng.

Tìm dữ liệu tải tệp xuống trong báo cáo GA4 tiêu chuẩn

Trong các báo cáo tiêu chuẩn, thật dễ dàng tìm thấy các sự kiện. Chúng được gọi là file_download; bạn có thể tìm thấy chúng bằng cách đi tới Báo cáo -> Tương tác -> Sự kiện .
Nhưng vấn đề với điều này là mức độ chi tiết của dữ liệu. Nếu bạn nhấp vào sự kiện file_download , sự kiện này sẽ mở ra một báo cáo trong đó bạn sẽ không thấy loại liên kết nào đã được nhấp vào .
Có hai lựa chọn ở đây:
 • Bạn có thể tùy chỉnh báo cáo để sử dụng URL liên kết làm thứ nguyên chính
 • Thêm thứ nguyên tùy chỉnh
 • Hoặc bạn có thể tạo báo cáo khám phá Biểu mẫu miễn phí.

Tìm dữ liệu tải tệp xuống trong tính năng Khám phá biểu mẫu miễn phí của GA4

Một nơi khác mà bạn có thể tìm thấy dữ liệu tải xuống tệp là báo cáo tùy chỉnh. Trên thanh bên bên trái của giao diện GA4, hãy nhấp vào Khám phá . Sau đó chọn Blank .
Chúng tôi sẽ cần nhập hai thứ nguyên vào báo cáo đó. Nhấp vào biểu tượng “+”
Sau đó chọn Tên sự kiện và thứ nguyên URL liên kết (hoặc nếu bạn muốn xem các giá trị ngắn hơn, hãy chọnTên tệp ) và nhấp vào Nhập .
Trong phần số liệu, hãy nhấp vào biểu tượng “+” và thêm số liệu bạn muốn sử dụng, chẳng hạn như Số sự kiện và Tổng số người dùng.
Nhấp đúp vào thứ nguyên URL liên kết và tất cả các chỉ số bạn đã nhập vào dữ liệu khám phá. Hoặc chỉ cần kéo và thả chúng.
Bây giờ bạn sẽ thấy danh sách tất cả các liên kết tệp đã được nhấp vào. Nhưng rất có thể hàng đầu tiên trong bảng sẽ trống. Tại sao?
Đó là vì báo cáo hiện tại của bạn hiển thị dữ liệu của TẤT CẢ các sự kiện trong thuộc tính của bạn chứ không chỉ các lượt nhấp vào liên kết ngoài. Vì vậy bạn cần phải thu hẹp nó lại. Trong phần Bộ lọc, hãy nhấp vào Thả hoặc chọn thứ nguyên hoặc số liệu rồi chọn Tên sự kiện . Nhập điều kiện sau:
 • Tên sự kiện khớp chính xác với file_download
Lưu bộ lọc.
Bây giờ bạn sẽ chỉ thấy báo cáo về các sự kiện file_download và cột đầu tiên của bảng sẽ hiển thị danh sách các liên kết tệp đã được nhấp vào.

Tôi có thể theo dõi việc mở tệp nếu khách truy cập trực tiếp mở tệp PDF không?

“Mở trực tiếp” có nghĩa là ai đó có liên kết trực tiếp đến tệp PDF và mở tệp đó trong trình duyệt (mà không cần nhấp vào bất kỳ liên kết nào trên trang web của bạn).
Câu trả lời là “theo dõi thuận tiện? KHÔNG”. Bạn không thể đặt JavaScript vào tệp PDF, nghĩa là không thể cài đặt Google Analytics 4 hoặc Google Tag Manager.
Chắc chắn, nhà phát triển của bạn có thể cố gắng gửi dữ liệu file-opened tới GA4 thông qua giao thức đo lường, nhưng việc này có vấn đề và có thể không mang lại nhiều giá trị. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể hợp tác với nhà phát triển và yêu cầu họ kiểm tra nhật ký máy chủ và cho bạn biết một tệp PDF cụ thể đã được mở bao nhiêu lần. Họ nên có dữ liệu đó. Nhưng GA4 không tham gia vào quá trình này.

Kết luận

Mặc dù theo dõi lượt tải xuống tệp bằng Google Analytics 4 có thể tự động theo dõi nhưng trong một số trường hợp, điều này là chưa đủ và bạn có thể muốn thiết lập tùy chỉnh hơn. Đó là lúc Google Tag Manager trở nên hữu ích. Trong bài viết này tôi đã giải thích cả hai lựa chọn, vì vậy bạn nên lựa chọn đúng đắn cho chiến dịch của mình.

Nguồn tài liệu dịch: https://www.analyticsmania.com/post/track-file-downloads-with-google-analytics-4/
5/5 - (100 bình chọn)
Xem thêm  Số phiên trong Google Analytics là gì? Tìm hiểu chi tiết 2023

Nguyễn Đức Hòa

Mình là Hòa. Mình là người viết những bài viết trên Blog này và Founder tại X3Sales.vn. Với kinh nghiệm 7+ năm nghiên cứu chuyên sâu về Google Ads. Và những chia sẻ của mình trên Website này đều là những trải nghiệm khi mình triển khai các chiến dịch với Google. Mong rằng sẽ giúp ích nhiều cho bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button