Kiến thức Google Analytics

Hướng dẫn đo lường nâng cao trong Google Analytics 4

Khi được cài đặt trên một trang web (không có bất kỳ cấu hình bổ sung nào), Universal Analytics (còn gọi là GA3) chỉ theo dõi số lượt xem trang. Nếu bạn muốn xem bất kỳ tương tác nào khác trong báo cáo của mình, bạn phải triển khai theo dõi sự kiện bổ sung.
Để cải thiện điều đó, Google Analytics 4 cung cấp nhiều hoạt động tương tác ngay lập tức hơn để theo dõi mà không cần thay đổi mã của trang web hoặc định cấu hình vùng chứa GTM. Bộ tính năng theo dõi tự động đó được gọi là Đo lường nâng cao.
Hãy cùng xem hướng dẫn đo lường nâng cao trong Google Analytics 4 trong bài viết dưới đây

Video Hướng Dẫn

Theo dõi sự kiện trong GA4

Đo lường nâng cao chỉ là một phần nhỏ trong theo dõi sự kiện trong Google Analytics 4. Ngoài ra còn có những thứ như sự kiện được đề xuất hoặc sự kiện tùy chỉnh.
Nói về các sự kiện tự động (nhưng không bao gồm Đo lường nâng cao), có một số sự kiện bổ sung mà GA4 cũng tự động theo dõi.
Danh sách các sự kiện tự động trên trang web:
 • first_visit: Đây là thời gian lần đầu người truy cập vào website và khởi chạy một ứng dụng.
 • sesssion_start: Khi người dùng tương tác với app hoặc website và bắt đầu một phiên mới.
 • user_engagement: Đây là sự kiện được kích hoạt sau 10 giây khi khách truy cập ở lại trang. Nhưng nó cũng có thể kích hoạt định kì khi ứng dụng ở phía trước
Đó là phần giới thiệu rất ngắn gọn về các sự kiện theo dõi tự động (nhưng không bao gồm đo lường nâng cao).

Tính năng Đo lường nâng cao trong Google Analytics 4 là gì?

Tính năng Đo lường nâng cao là một bộ theo dõi sự kiện tự động cho phép nhà phân tích thu thập nhiều dữ liệu ngay lập tức. Trong phiên bản trước của GA (được gọi là Universal Analytics), chúng tôi chỉ có số lần xem trang. Nếu bạn muốn theo dõi một số sự kiện, bạn phải tùy chỉnh thiết lập của mình.
Bây giờ, với Đo lường nâng cao, bạn có thể có nhiều sự kiện mà không cần cấu hình Google Tag Manager hoặc điều chỉnh mã của Website. Dù vậy, vẫn cần lưu ý một số sự kiện đo lường nâng cao có thể bị giới hạn, và bạn có thể phải thực hiện chỉnh sửa ở chỗ này chỗ kia.
Khi bạn định cấu hình nguồn dữ liệu web trong Google Analytics 4, bạn có thể tùy chọn sử dụn Đo lường nâng cao. Nó được thiết kế để giúp nhà tiếp thị nhận được nhiều sự kiện trong báo cáo nhiều nhất có thể mà không cần hợp tác với nhà phát triển hoặc định cấu hình trong Google Tag Manager.
Nếu bạn đi đến Admin -> Luồng dữ liệu -> Chọn luồng dữ liệu web, cửa sổ sau sẽ mở ra nơi mà bạn sẽ nhìn thấy một phần tên là Đo lường nâng cao (Enhanced Measurement)

Tính năng Đo lường nâng cao theo dõi các loại sự kiện nào?

Theo mặc định, tính năng này được bật và sẽ tự động theo dõi các sự kiện sau:
 • Lượt xem trang (tên sự kiện: page_view)
 • Cuộn (tên sự kiện: scroll)
 • Lượt nhấp vào liên kết ngoài (tên sự kiện: nhấp với thông số ngoài: true)
 • Tìm kiếm trang web (tên sự kiện: view_search_results)
 • Tương tác video (sự kiện: video_start, video_progress, video_complete)
 • Tải tệp xuống (tên sự kiện: file_download)
 • Tương tác với biểu mẫu (tên sự kiện: form_start, form_submit)
Nếu muốn, bạn có thể tắt/bật từng sự kiện và bạn có thể làm điều đó bằng cách nhấp vào biểu tượng bánh răng trong phần Đo lường nâng cao rồi nhấp vào nút chuyển đổi.
Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn từng sự kiện đó. Trong một số ví dụ, tôi sẽ trình bày cách thêm một số tùy chỉnh bổ sung với Google Tag Manager.

Lượt xem trang (Page views)

Khi lượt xem trang được gửi đến Google Analytics 4, tên sự kiện là page_view. Nói về lượt xem trang thông thường (khi trang thực sự được tải lại và trình duyệt tải xuống tất cả tài nguyên), bạn không thể tắt tính năng này trong Đo lường nâng cao.
Mỗi sự kiện được theo dõi bằng GA4 (client-site) cũng chứa một số thông số (các thông số này cung cấp sự kiện tùy chỉnh):
 • Ngôn ngữ
 • page_location
 • page_referrer
 • page_title
 • screen_resolution
Nói về việc triển khai GA4 thông qua GTM, lượt xem trang thông thường được kiểm soát trong thẻ Google.
Mặc định, page_view sẽ được gửi đến GA4 sau khi thẻ này được kích hoạt. Tuy nhiên, nếu vì lý do này mà bạn không muốn điều đó (ví dụ: có thể bạn đang làm việc với một ứng dụng đơn lẻ), thì bạn có thể tắt nó bằng tham số send_page_view được đặt thành false.
Sau đó, bạn sẽ muốn tạo một thẻ sự kiện GA4 riêng để gửi page_view.
Đối với các sự kiện page_view, GA4 hiện cũng có khả năng theo dõi các sự kiện Thay đổi lịch sử (nói cách khác, khi URL thay đổi mà không cần tải lại trang). Đây là những điều rất phổ biến trong các ứng dụng /trang web một trang. Tuy nhiên, điều tôi nhận thấy là sự kiện page_view chỉ được gửi đến GA4 nếu URL thay đổi không bao gồm các đoạn URL (#).
Nếu một URL thay đổi (mà không phải tải trang) như này: example.com -> example.com/something, sau đó sự kiện sẽ được tự động theo dõi bằng tính năng Đo lường nâng cao.
Nhúng nếu URL đã được thay đổi từ example.com thành example.com/#something (chứa #), thì sự kiện sẽ không được gửi (mặc dù bạn có thể nhìn thấy “lịch sử” sự kiện trong Data Layer). Ngoài ra, có vẻ như ngay cả trong phiên bản mới nhất, GA4 vẫn không thể hiển thị các đoạn URL trong báo cáo.
Nếu một URL chứa #, mọi thứ theo sau nó sẽ không được hiển thị trong báo cáo (bạn có thể kiểm tra điều đó trong DebugView).
Vì vậy, nếu URL của bạn chứa #, có vẻ như bạn sẽ phải sử dụng trình kích hoạt Thay đổi lịch sử trong GTM. Hy vọng rằng điều này sẽ thay đổi trong tương lai.

Cuộn (Scrolls)

Khi một khách truy cập cuộn dưới 90% chiều cao của trang, một sự kiện cuộn được gửi đến Google Analytics. Nếu bạn muốn thêm một số ngưỡng bổ sung (như 25%, 50%,…) bạn không thể làm điều này trong Đo lường nâng cao.
Vì vậy, trước khi bạn bắt đầu xem xét nó, nghĩ về cách bạn sẽ sử dụng dữ liệu cuộn. Đây là một cách khá phổ biến để triển khai (bởi vì tính đơn giản của nó), nhưng đối với tôi, nó rất khó để nhớ trường hợp mà tôi thấy tính năng theo dõi cuộn trong GA hữu ích.
Nếu bạn hài lòng với sự kiện cuộn 90% thì hãy tiếp tục bật tính năng Đo lường nâng cao. Nhưng nếu bạn muốn theo dõi các ngưỡng bổ sung, bạn có thể tắt tính năng đó trong GA4 và gửi các sự kiện cuộn được cấu hình trong GTM.
Đây là một ví dụ của trình kích hoạt mà bạn có thể sử dụng:
Sau đó, tạo một thẻ sự kiện GA4 với cài đặt sau.
Tôi đặc biệt sử dụng cuộn làm tên sự kiện và thông số percent_scrolled vì đó là nội dung mà sự kiện cuộn Đo lường nâng cao mặc định chứa. Vì vậy, chúng tôi chỉ sử dụng quy ước đặt tên giống nhau.

Lượt nhấp ngoài (Outbound clicks)

Khi một người truy cập nhấp vào lien kết trong website của bạn, và liên kết này điều hướng người truy cập đến một tên miền khác, đây được coi là một nhấp chuột vào liên kết bên ngoài.
Vì vậy, bất cứ khi nào điều đó xảy ra, bạn sẽ nhìn thấy một sự kiện nhấp chuột đến thuộc tính GA4 của bạn.
Với sự kiện này, một thông số bổ dung ra ngoài sẽ được gửi (với giá trị là “true”). Sự kiện với thông số này có nghĩa là đã có một lượt nhấp vào liên kết ngoài. Cùng với sự kiện này, một loạt các thông số khác được gửi đến:
 • link_classes
 • link_domain
 • link_id
 • link_url
Nếu doaanh nghiệp của bạn hoạt động trên nhiều miền, bạn có thể đi đến Cài đặt gắn thẻ (của cùng một luồng sự kiện đó) -> Định cấu hình miền của bạn và sau đó nhập miền của doanh nghiệp. Tất cả các miền được liệt kê ở đó sẽ không kích hoạt sự kiện nhấp vào liên kết ngoài.
Nếu muốn xem/sử dụng link_classes, link_domain, link_id, link_url trong báo cáo GA4, bạn sẽ cần phải đăng ký chúng dưới dạng thứ nguyên tùy chỉnh (trừ khi bạn chủ yếu làm việc với dữ liệu khám phá. Thứ nguyên này có sẵn ở đó theo mặc định.).

Tìm kiếm trang web (Site search)

Sự kiện khác là view_search_results. Đây là sự kiện sẽ được gửi đến Google Analytics 4 nếu trang tải lại và URL của trang chứa một tham số truy vấn, như q, s, seach, query, keyword. Nhưng nếu bạn muốn, bạn có thể thêm nhiều hơn (tối đa 10)
Nếu URL của trang kết quả tìm kiếm là https://www.yourwebsite.com/search?key=my+search+term thì bạn nên nhập từ “key” (không có dấu ngoặc kép trong cài đặt của sự kiện tìm kiếm) .
Nói về các tham số được gửi cùng với sự kieejnt ìm kiếm, có ít nhất một tham số, nhưng bạn có thể định cấu hình nhiều hơn:
 • search_term. Đây là nơi mà từ khóa tìm kiếm được lưu trữ
 • q_[additional-query-parameter]. Nếu URL của trang tìm kiếm chứa nhiều thông số hữu ích hơn, bạn cũng có thể định cấu hình Đo lường nâng cao để lấy thông số đó.
Nếu kết quả tìm kiếm URL chứa nhiều thông số hữu ích, bạn có thể đưa chúng vào.
Ví dụ: nếu URL của kết quả tìm kiếm trông như thế này: https://www.yourwebsite.com/search?key=search+term&page=3 , bạn có thể thêm “page” (không có dấu ngoặc kép) vào trường thứ 2 của cấu hình. Sau đó, thông số này sẽ được GA4 tự động theo dõi.
Một điều nữa cần biết. Các tham số truy vấn bổ sung đó sẽ được ghi lại như này:
 • Bắt đầu với q_
 • và sau đó là tên của thông số mà bạn định cấu hình trong Đo lường nâng cao.
Trong trường hợp này, tham số bổ sung “page” được ghi lại là q_page
Nếu muốn xem/sử dụng search_term và các tham số truy vấn bổ sung (ví dụ: q_page trong ví dụ của tôi) trong báo cáo GA4, bạn phải đăng ký chúng dưới dạng thứ nguyên tùy chỉnh.
Thứ nguyên search_term có sẵn trong công cụ Khám phá theo mặc định (dưới dạng Cụm từ tìm kiếm).

Tương tác Video

Tính năng Đo lường nâng cao có thể theo dõi các hoạt động tương tác của Video Youtube được nhúng trên website của bạn và gửi sự kiện “video_…” đến GA4. Tuy nhiên, những trình phát video YouTube được nhúng đó phải chứa thông số ? enablejsapi=1 trong URL của chúng. Và điều đó không phải lúc nào cũng có sẵn trên các trang web. Ngoài ra, còn có nhiều lý do khác khiến tính năng theo dõi video trên YouTube có thể không hoạt động hiệu quả. Do đó, bạn sẽ cần một số điều chỉnh.
Nói về việc theo dõi video với tínhnăng Đo lường nâng cao, đây là những sự kiện được ghi lại tự động:
 • video_start: Được gửi khi người truy cập bắt đầu xem một video
 • video_progress: Khi một người xem tiếp cận ngưỡng video cụ thể (10%, 25%, 50%, 75%)
 • video_complete: Khi người truy cập xem đến cuối video
Những tham số được tự động theo dõi bởi các tính năng sau:
 • video_current_time. Dấu thời gian hiện tại của video nơi người xem đang ở (tính bằng giây)
 • video_duration. Thời lượng video tính bằng giây.
 • video_percent. Ngưỡng của video (không có dấu %)
 • video_provider. Giá trị của tham số này luôn là “youtube”.
 • video_title. Tiêu đề của video.
 • video_url. Đây là URL của video.
 • visible. Trả về “1” nếu trình phát hiển thị trên màn hình trong khi theo dõi mức độ tương tác video.
Nếu bạn muốn sử dụng/xem bất kỳ nội dung nào trong số này trong báo cáo GA4, bạn sẽ cần đăng ký chúng dưới dạng định nghĩa tùy chỉnh.

Tải tệp xuống (File downloads)

Sự kiện này (file_download) được gửi đến GA4 khi một liên kết được nhấp vào và liên kết chứa một trong những file mở rộng sau: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .txt, .rtf, .csv, .exe, .key, .pps, .ppt, .pptx, .7z, .pkg, .rar, .gz, .zip, .avi, .mov, .mp4, .mpe, .mpeg, .wmv, .mid, .midi, .mp3, .wav, .wma. Nói cách khác, nếu liên kết mở’downloads một file. Hiện không thể cập nhật sanh sách với các tiện ích mở rộng khác trong giao diện GA4.
Vì vậy, nếu bạn muốn mở rộng danh sách, bạn phải triển khai nó thông qua Google Tag Manager.
Danh sách các tham số bổ sung được tự động theo dõi cùng với sự kiện file_download là:
 • file_extension: Tiện ích mở rộng của file, ví dụ: “pdf”, “docx”,…
 • file_name: Tên của file. Nếu URL được nhấp nhấp là example.com/filename.pdf, giá trị của thông số sẽ là “filename”.
 • link_text: Đoạn văn bản trong liên kết (đã được nhấp vào) để mở/download file.
 • link_url: URL của liên kết file đã được nhấp. ví dụ https://www.example.com/filename.pdf

Tương tác biểu mẫu

Nếu trang web của bạn có một biểu mẫu và khách truy cập tương tác với nó, Google Analytics 4 có thể theo dõi những tương tác này. Nhưng từ khóa ở đây là có thể. Trong một số trường hợp, nó sẽ không đáng tin cậy.
Danh sách của tham số bổ sung được tự động theo dõi cùng với các sự kiện biểu mẫu là:
 • form_id: thuộc tính HTML của phần tử DOM <form>
 • form_name: thuộc tính tên của HTML của phần tử DOM <form>
 • form_destination: URL mà biểu mẫu đang được gửi tới
 • form_submit_text: Tham số này chỉ khả dụng với sự kiện form_submit. Nó sẽ chứa văn bản của nút gửi biểu mẫu.
Như tối đã nói, sự kiện này thường không đáng tin cậy, và tôi không khuyên bạn nến sử dụng theo dõi biểu mẫu của tính năng đo lường nâng cao.
 • Nó sẽ không thể theo dõi biểu mẫu AJAX
 • Nó có thể theo dõi một sự kiện khi biểu mẫu được gửi đi không thành công (ví dụ:khi trường bắt buộc bị bỏ trống)
Thay vào đó, tôi khuyên bạn nên xây dựng giải pháp theo dõi biểu mẫu với Goolge Tag Manager.

Kết luận

Tính năng Đo lường nâng cao là một công cụ tiết kiện thời gian khi định cấu hình các sự kiện trong Google Analytics 4. Tuy nhiên, tôi sẽ không sử dụng từng tính năng trong bộ đó. Những gì tôi luôn sử dụng là:
 • Theo dõi tải tệp tin
 • Số lần nhấp vào liên kết ngoài
 • Tìm trang
Hy vọng với hướng dẫn chi tiết về Đo lường nâng cao trong Google Anlaytics 4 trong bài viết này, bạn có thể sử dụng tính năng này một cách hiệu quả.

Nguồn tài liệu dịch: https://www.analyticsmania.com/post/enhanced-measurement-in-google-analytics-4-the-guide/
5/5 - (100 bình chọn)
Xem thêm  Chỉ số tùy chỉnh trong Google Analytics 4

Nguyễn Đức Hòa

Mình là Hòa. Mình là người viết những bài viết trên Blog này và Founder tại X3Sales.vn. Với kinh nghiệm 7+ năm nghiên cứu chuyên sâu về Google Ads. Và những chia sẻ của mình trên Website này đều là những trải nghiệm khi mình triển khai các chiến dịch với Google. Mong rằng sẽ giúp ích nhiều cho bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button